• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Co najbardziej zaskakuje klientów, którzy chcą zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu? – wywiad z mec. Wojciechem Czernikiem

  Co najbardziej zaskakuje klientów, którzy chcą zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu

  Kolejnym gościem na łamach portalu Prawo i Gospodarka jest mecenas Wojciech Czernik. Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny i podatkowy.

  Pana Mecenasa możecie znać jako autora bloga Postępowanie o zatwierdzenie układu.

  Dziś zgodził się nam opowiedzieć m.in. o tym, co najbardziej zaskakuje klientów, którzy chcą zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu.

  Redakcja: Jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcy postępowanie o zatwierdzenie układu?

  Wojciech Czernik: Postępowanie o zatwierdzenie układu przynosi przedsiębiorcy szereg korzyści, główną z nich jest możliwość uniknięcia upadłości i zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

  Pozwala to na renegocjację warunków zobowiązań z wierzycielami, co może obejmować odroczenie terminów płatności, obniżenie kwoty zadłużenia, czy też zmianę sposobu jego zabezpieczenia.

  Dzięki temu przedsiębiorstwo może uzyskać czas i przestrzeń finansową niezbędną do restrukturyzacji i powrotu na ścieżkę wzrostu.

  Dodatkowo, postępowanie to ma na celu zachowanie wartości przedsiębiorstwa i miejsc pracy, co jest korzystne nie tylko dla samego dłużnika, ale również dla gospodarki w szerszym sensie.

  Dlaczego tak ważne jest, aby do przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu wybrać licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego?

  Wybór licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowy z kilku powodów.

  Przede wszystkim, istnieje wymóg prawny, zgodnie z którym przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu wymaga zawarcia umowy z osobą posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  Ponadto licencja jest potwierdzeniem kompetencji i wiedzy specjalisty w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, co może zwiększać wiarygodność przedsiębiorcy w oczach wierzycieli i kontrahentów i  jest istotne dla powodzenia całego postępowania.

  Doradca z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem może skuteczniej negocjować z wierzycielami, przygotowywać dokumentację oraz doradzać w zakresie najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstwa.

  W jaki sposób klient powinien przygotować się do pierwszej wizyty w kancelarii w sprawie postępowania o zatwierdzenie układu?

  Przygotowanie do pierwszej wizyty w kancelarii powinno obejmować zebranie i uporządkowanie wszelkich dokumentów finansowych przedsiębiorstwa.

  Do najważniejszych należą aktualny bilans, zestawienie zadłużenia, jak również wszelkie umowy z wierzycielami.

  Ważne jest również przygotowanie krótkiego opisu sytuacji przedsiębiorstwa, w tym informacji o przyczynach trudności finansowych oraz dotychczas podjętych działaniach naprawczych.

  Im więcej szczegółowych informacji przedsiębiorca będzie mógł dostarczyć, tym dokładniejszą analizę sytuacji i wstępne rekomendacje będzie mógł przedstawić doradca.

  Co najbardziej zaskakuje klientów, którzy chcą zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu?

  Klienci często są zaskoczeni zakresem możliwości, jakie oferuje postępowanie o zatwierdzenie układu, w tym elastycznością możliwych do osiągnięcia rozwiązań z wierzycielami.

  Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy, że negocjacje mogą obejmować nie tylko odroczenie płatności, ale także istotne umorzenie części długów czy zmianę warunków umów.

  Zaskoczeniem może być także konieczność dokładnej analizy i oceny zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności oraz zobowiązań, które realnie może spełnić.

  Kiedy sąd może odmówić zatwierdzenia układu?

  Sąd odmówi zatwierdzenia układu, jeśli nie zostanie osiągnięta wymagana większość głosów w trakcie głosowania nad układem.

  Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym, do zatwierdzenia układu konieczne jest uzyskanie poparcia określonej większości wierzycieli, zarówno pod względem liczby głosujących, jak i sumy wierzytelności.

  Jeśli układ nie uzyska akceptacji w wymaganej większości, sąd nie ma podstaw do jego zatwierdzenia.

  Ponadto sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli nie zostaną spełnione wymogi formalne, np. gdy nieprawidłowo przygotowana zostanie dokumentacja, czy też gdy układ nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia interesów wierzycieli.

  W celu zminimalizowania ryzyka odmowy zatwierdzenia układu przez sąd tak ważna jest dobra współpraca z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

  To właśnie od wsparcia doradcy zależy, czy propozycje układowe będą z jednej strony atrakcyjne dla wierzycieli a z drugiej strony realne do wykonania.

  Skuteczna komunikacja z wierzycielami i odpowiednie argumentowanie korzyści płynących z akceptacji układu są kluczowe dla zwiększenia szans na jego zatwierdzenie przez sąd.

  Ile może trwać postępowanie o zatwierdzenie układu

  Czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu może być zróżnicowany i zazwyczaj wynosi od 6 miesięcy do 1,5 roku.

  Tempo postępowania w dużej mierze zależy od sprawności działania sądu, do którego kierowany jest wniosek o zatwierdzenie układu.

  W Polsce można zaobserwować różnice regionalne – w niektórych rejonach wnioski rozpatrywane są w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy w innych obszarach proces ten może wydłużać się do ponad roku.

  Z punktu widzenia dłużnika, potencjalne przedłużanie się postępowania o zatwierdzenie układu może nie stanowić poważnego problemu.

  Przez cały okres trwania postępowania, dłużnik jest bowiem zwolniony z obowiązku spłacania zobowiązań objętych układem.

  Oznacza to, że przedsiębiorca ma tzw. „wakacje od zobowiązań” przez cały czas trwania postępowania.

  Jednakże warto podkreślić, że trwają prace ustawodawcze mające na celu skrócenie okresu ochrony przed egzekucją w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu.

  Zmiana ta ma na celu zbalansowanie interesów dłużnika z interesami wierzycieli, którzy obecnie muszą czekać na ewentualne spłaty aż do prawomocnego zakończenia całego postępowania.

  Dziękujemy za rozmowę!

  ***

  Serdecznie dziękujemy panu mec. Wojciechowi Czernikowi za rozmowę!

  Zapraszamy jeszcze raz do odwiedzin bloga pana mec., szczególnie do zapoznania się z artykułem Postępowanie o zatwierdzenie układu – kluczowe kroki.

  ***

  Po przeczytaniu wywiadu z mec. Czernikiem o tym, co najbardziej zaskakuje klientów, którzy chcą zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu, zapraszamy również do lektury:

  ➡ Czym się różnią wartość zamówienia i kwota przeznaczona na finansowanie w postępowaniu przetargowym – wywiad z mec. Dawidem Pantakiem, radcą prawnym

  ➡ Likwidacja spółki z o.o. – wywiad z mec. Anetą Kułakowską, radcą prawnym.

  Zdjęcie Sear Greyson pochodzi z Unsplash

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *