• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Co to masa upadłości?

  Co to masa upadłości

  Masa upadłości to jedno z tych pojęć, które często pojawiają się, kiedy mowa o upadłości przedsiębiorcy.

  Nie do końca jest jednak takie oczywiste. Warto więc co nieco na ten temat powiedzieć.

  Czym jest i kiedy powstaje masa upadłości?

  Masą upadłości nazywamy majątek dłużnika, który będzie mógł służyć do zaspokojenia roszczeń ewentualnych wierzycieli.

  W momencie ogłoszenia upadłości majątek takiego dłużnika staje się masą upadłości.

  Jedną z najważniejszych czynności jakie należy przeprowadzić po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika jest ustalenie, jakie przedmioty wchodzą w skład masy upadłości.

  Ustalenia masy upadłości dokonuje syndyk przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności.

  Później następuje tzw. likwidacja masy upadłości.

  >>> Przeczytaj wywiad z mec. Justyną Dzik-Wykrętowicz o DocuSign dla studia gamedev

  Co wchodzi w skład masy upadłości?

  Należy podkreślić, że w skład masy upadłości wchodzi wszystko to, co ma charakter majątkowy i co może zostać użyte do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

  Mogą być to zatem: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności oraz prawa majątkowe.

  Często wskazuje się, że prawa majątkowe mogą obejmować zwłaszcza udziały w spółkach z o.o., akcje w spółkach akcyjnych, udziały i wkłady w spółdzielniach lub innych podmiotach.

  Ponadto, w skład masy upadłości wchodzą także prawa niezbywalne, jeżeli może z nich płynąć jakaś korzyść majątkowa (np. użytkowanie).

  Trzeba pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi również majątek nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.

  >>> Jakie etapy czekają osobę, która dokonuje przekształcenia indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy? – wywiad z mec. Marcinem Bartyńskim

  Nabycie może nastąpić na skutek np. darowizny, dziedziczenia, zapisu czy zasiedzenia.

  W wyjątkowych sytuacjach również syndyk może nabywać mienie, jeśli mogłoby to np. doprowadzić do wzrostu wartości majątku upadłego.

  Wyłączenia w zakresie masy upadłości

  W pewnych sytuacjach, określone przedmioty, mimo że należą do upadłego, nie będą wchodzić w skład masy upadłości (art. 63–67a prawa upadłościowego).

  Co oznacza, że nie będą mogli zaspokoić się z nich wierzyciele.

  Dotyczy to m.in.:

  1. mienia, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego – np. świadczenia z pomocy społecznej, przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową
  2. wynagrodzenia za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu
  3. kwoty uzyskanej z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki (jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki), w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom
  4. środków pieniężnych znajdujących się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (w rozumieniu art. 119zg pkt 2 Ordynacji podatkowej)
  5. wyodrębnionych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  6. wierzytelności będących przedmiotem umowy o subpartycję
  7. spadku obejmującego wierzytelności i prawa wątpliwe co do ich istnienia lub możliwości wykonania lub rzeczy trudno zbywalne – o wyłączeniu decyduje sędzia-komisarz
  8. ruchomości, których nie można zbyć zgodnie z przepisami ustawy, wyłączone przez sędziego-komisarza.

  >>> Kogo dotyczy obowiązek podania składu ubrania na metce?

  Kiedy powstaje wątpliwość, czy dana rzecz czy prawo wchodzi w skład masy upadłości, syndyk, upadły lub wierzyciel mogą wystąpić do sędziego-komisarza, aby tę kwestię przesądził.

  Zapraszamy do odwiedzenia blogów, które poruszają tematykę upadłości przedsiębiorcy:

  Photo by Patrick Perkins on Unsplash

  ***

  Zanim złożysz wniosek o upadłość…

  Zanim pochopnie złożysz wniosek o upadłość, dobrze zastanów się czy nie ma sposobu, żeby utrzymać twoją działalność gospodarczą przy życiu.

  Niech upadłość będzie naprawdę ostatecznością.

  Zanim złożysz wniosek o upadłość… analizuj [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *