• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Jak dobrze założyć spółkę z o.o.?

  Jak dobrze założyć spółkę z o.o

  Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który wymaga kilku kluczowych kroków.

  Poniżej przedstawiamy prosty przewodnik, który pomoże członkom zarządu sprawnie przejść przez wszystkie etapy rejestracji.

  KROK I: wybierz sposób rejestracji

  Pierwszym krokiem jest wybór sposobu rejestracji spółki.

  Można to zrobić tradycyjnie, sporządzając umowę spółki w formie aktu notarialnego, lub skorzystać z internetowego portalu S24, który umożliwia rejestrację spółki online.

  Rejestracja online jest szybsza i tańsza, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami, np. standardowym wzorem umowy.

  Wybór odpowiedniego sposobu rejestracji zależy od potrzeb i oczekiwań przyszłych wspólników.

  Rejestracja przez internet jest zalecana dla prostych struktur spółki, natomiast przy bardziej skomplikowanych zapisach umowy lepiej skorzystać z pomocy notariusza.

  KROK II: tworzenie umowy spółki

  Umowa spółki to dokument założycielski, który reguluje najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania spółki.

  Musi zawierać takie elementy jak nazwa spółki, siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz sposób podziału udziałów.

  Ważne jest, aby umowa była precyzyjna i dostosowana do potrzeb wspólników.

            >>> Dlaczego owoce morza są objęte 23% VAT-em?

  Podczas tworzenia umowy warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże uniknąć błędów i zapewni zgodność z przepisami prawa.

  Zgodnie z art. 157 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że korzystamy z portalu S24.

  KROK III: składanie wniosku do KRS

  Po sporządzeniu umowy spółki kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

  Wniosek można złożyć osobiście w sądzie rejestrowym lub przez internet za pośrednictwem portalu S24.

  Wniosek musi zawierać niezbędne dokumenty, takie jak umowa spółki, dowód wniesienia kapitału zakładowego oraz oświadczenia zarządu.

  Warto pamiętać, że poprawne i kompletne wypełnienie wniosku przyspieszy proces rejestracji.

  Brak wymaganych dokumentów lub błędy formalne mogą skutkować odrzuceniem wniosku i koniecznością jego poprawienia.

  KROK IV: wpis do KRS

  Po złożeniu wniosku sąd rejestrowy dokonuje jego weryfikacji. Jeśli wszystkie dokumenty są w porządku, sąd dokonuje wpisu spółki do KRS.

  Od momentu wpisu, spółka z o.o. nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność.

            >>> O protokolancie w spółce akcyjnej i w spółce z o.o. przeczytasz w artykule: Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

  Wpis do KRS jest potwierdzany poprzez nadanie numeru KRS oraz publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  O wpisie są również informowane inne urzędy, takie jak Urząd Skarbowy oraz ZUS, co jest niezbędne do rozpoczęcia działalności operacyjnej.

  KROK V: działania po wpisie do KRS

  Po uzyskaniu wpisu do KRS spółka musi podjąć kilka dodatkowych działań.

  Przede wszystkim, należy zgłosić spółkę do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP oraz do Głównego Urzędu Statystycznego po numer REGON.

  Konieczne jest również założenie firmowego konta bankowego oraz ewentualne zgłoszenie spółki jako płatnika VAT.

  Ważnym krokiem jest również zorganizowanie pierwszego zgromadzenia wspólników, na którym zostaną podjęte uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki.

  Zadbaj o formalności, aby uniknąć problemów w przyszłości.

  Jak dobrze założyć spółkę z o.o. – podsumowanie

  Założenie spółki z o.o. wymaga przejścia przez kilka kluczowych kroków, od wyboru sposobu rejestracji, przez sporządzenie umowy spółki, aż po złożenie wniosku do KRS i działania po uzyskaniu wpisu.

            >>> Przeczytaj także: Jak skorzystać ze stawki 8% VAT w fotografii

  Prawidłowe przeprowadzenie tych działań zapewnia płynny start i sprawne funkcjonowanie spółki.

  Nasza kancelaria służy wsparciem na każdym etapie tego procesu, zapewniając profesjonalną pomoc prawną i doradztwo.

  Najczęściej zadawane pytania

  Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.?

  Koszty prowadzenia spółki z o.o. mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość działalności, liczba zatrudnionych pracowników, branża, w której działa firma, oraz inne.

  Do podstawowych kosztów można zaliczyć:

  • Koszty rejestracji: Opłata za wpis do KRS wynosi 500 zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to 100 zł. Rejestracja online przez system S24 kosztuje 350 zł.
  • Koszty księgowości: Zatrudnienie biura rachunkowego to wydatek rzędu od 300 do 1000 zł miesięcznie, w zależności od liczby dokumentów.
  • Koszty administracyjne: Wynajem biura, opłaty za media, koszty marketingu i inne.
  • Podatki: Spółka z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), który wynosi 9% lub 19% w zależności od wielkości dochodów.

  Ile czasu zajmuje założenie spółki z o.o.?

  Założenie spółki z o.o. tradycyjną metodą może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od sprawności działania urzędów i kompletności dokumentów.

  Rejestracja online przez system S24 jest znacznie szybsza i może zostać zakończona w ciągu kilku dni, pod warunkiem że wszystkie dokumenty są prawidłowo wypełnione i podpisane.

  Ile wynosi ZUS dla jednoosobowej spółki z o.o.?

  Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS jako przedsiębiorca, ponieważ nie jest uznawany za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

  Jeśli jednak właściciel zatrudnia siebie w spółce na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej formy zatrudnienia, musi opłacać składki ZUS od tej umowy.

  Czy prowadzenie spółki z o.o. jest trudne?

  Prowadzenie spółki z o.o. może być bardziej skomplikowane niż prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ze względu na bardziej rozbudowane obowiązki formalne i administracyjne.

  Wymaga to prowadzenia pełnej księgowości, składania sprawozdań finansowych do KRS, oraz przestrzegania wielu przepisów prawa handlowego.

  Warto jednak podkreślić, że z pomocą profesjonalnych usług księgowych i prawnych, wiele trudności można znacząco zredukować.

  Czy spółka z o.o. jest zwolniona z ZUS?

  Spółka z o.o. jako jednostka prawna nie jest zobowiązana do opłacania składek ZUS za właścicieli spółki.

  Jednakże, jeśli spółka zatrudnia pracowników, musi opłacać składki ZUS za tych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Czy spółka liczy się do emerytury?

  Działalność w ramach spółki z o.o. sama w sobie nie liczy się do emerytury właściciela.

  Jednak składki ZUS płacone z tytułu zatrudnienia (np. umowy o pracę lub zlecenia) są uwzględniane przy obliczaniu przyszłej emerytury.

  Dlatego, aby działalność w spółce z o.o. przyczyniała się do naliczania emerytury, właściciel powinien być zatrudniony i opłacać składki ZUS.

  Zdjęcie: picjumbo.com

  ***

  Porównanie kosztów przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. z kosztami rejestracji nowej spółki

  Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. wiąże się pewnymi kosztami. Przy uproszczonym trybie przekształcenia koszty będą porównywalne z kosztami rejestracji nowej spółki z o.o.

  Od kilku lat nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *