• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Jak przebiega założenie spółki z o.o.?

  Jak przebiega założenie spółki z o.o

  Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest procesem składającym się z kilku istotnych etapów. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy, które mogą pomóc przejść przez proces rejestracji.

  Etap I: Wybór metody rejestracji

  Pierwszy krok to wybór metody rejestracji spółki.

  Można to zrobić tradycyjnie, sporządzając umowę spółki w formie aktu notarialnego, lub skorzystać z internetowego portalu S24, który umożliwia rejestrację online.

  Wybór metody zależy od potrzeb wspólników. Rejestracja online jest szybsza i tańsza, ale narzuca ograniczenia.

  Bardziej skomplikowane zapisy prawne lepiej sporządzić przy pomocy notariusza.

  Etap II: Sporządzanie umowy spółki

  Umowa spółki to dokument założycielski, który reguluje kluczowe aspekty funkcjonowania spółki.

  Powinna zawierać nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz sposób podziału udziałów.

  Ważne jest, aby umowa była precyzyjna i dostosowana do potrzeb wspólników.

  Zaleca się konsultację z prawnikiem, aby uniknąć błędów i zapewnić zgodność z przepisami prawa.

  Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że korzysta się z portalu S24.

  Etap III: Składanie wniosku do KRS

  Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

  Można to zrobić osobiście w sądzie rejestrowym lub online przez portal S24.

  Wniosek powinien zawierać umowę spółki, dowód wniesienia kapitału zakładowego oraz oświadczenia zarządu.

  Poprawne i kompletne wypełnienie wniosku przyspiesza proces rejestracji.

  Braki lub błędy formalne mogą prowadzić do odrzucenia wniosku i konieczności jego poprawienia.

  Etap IV: Wpis do KRS

  Po złożeniu wniosku sąd rejestrowy dokonuje jego weryfikacji. Jeśli wszystko jest w porządku, sąd dokonuje wpisu spółki do KRS. Od tego momentu spółka nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność.

  Wpis do KRS jest potwierdzany poprzez nadanie numeru KRS oraz publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Informowane są również inne urzędy, takie jak Urząd Skarbowy oraz ZUS, co jest niezbędne do rozpoczęcia działalności operacyjnej.

  Etap V: Działania po wpisie do KRS

  Po uzyskaniu wpisu do KRS spółka musi podjąć kilka dodatkowych działań, takich jak zgłoszenie do Urzędu Skarbowego po numer NIP oraz do Głównego Urzędu Statystycznego po numer REGON.

  Niezbędne jest również założenie firmowego konta bankowego oraz ewentualne zgłoszenie spółki jako płatnika VAT.

  Warto również zorganizować pierwsze zgromadzenie wspólników, aby podjąć uchwały konieczne do prawidłowego funkcjonowania spółki.

  Jak przebiega założenie spółki z o.o. – podsumowanie

  Założenie spółki z o.o. wymaga przejścia przez kilka kluczowych etapów, od wyboru sposobu rejestracji, przez sporządzenie umowy spółki, aż po złożenie wniosku do KRS i działania po uzyskaniu wpisu.

  Prawidłowe przeprowadzenie tych działań zapewnia płynny start i sprawne funkcjonowanie spółki.

  Zdjęcie: Alexander Suhorucov

  ***

  Porównanie kosztów przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. z kosztami rejestracji nowej spółki

  Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. wiąże się pewnymi kosztami. Przy uproszczonym trybie przekształcenia koszty będą porównywalne z kosztami rejestracji nowej spółki z o.o.

  Od kilku lat nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *