• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej – po 1 lipca 2021 roku tylko elektronicznie

  Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej – po 1 lipca 2021 roku tylko elektronicznie

  Od dnia 1 lipca 2021 roku działalność spółki akcyjnej możesz zawieszać tylko elektronicznie.

  Z tego wpisu dowiesz się jak zawiesić działalność spółki akcyjnej. Zapraszamy do lektury!

  W jakich sytuacjach możesz zawiesić działalność spółki akcyjnej

  Aby spółka akcyjna mogła zawiesić działalność:

  • nie może zatrudniać pracowników lub
  • wszyscy jej pracownicy muszą przebywać na urlopach: macierzyńskich, na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczym, rodzicielskim (bez możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy).

  Spółka akcyjna w trakcie zawieszenia nie wykonuje działalności gospodarczej

  Innymi słowy: nie osiąga przychodów z działalności gospodarczej.

  >>> Co dzieje się z umowami po śmierci przedsiębiorcy?

  Jednak spółka akcyjna w zawieszeniu może wykonywać następujące działania:

  • te, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, np. rozwiązywanie zawartych wcześniej umów
  • przyjmuje należności i reguluje zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia
  • zbywa własne środki trwałe i wyposażenie
  • uczestniczy w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, do których doszło w wyniku prowadzenia działalności przed datą zawieszenia
  • wykonuje obowiązki nakazane przepisami prawa
  • osiąga przychody finansowe z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia
  • jest poddawana kontroli na zasadach dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą.

  W jaki sposób zawiesisz działalność spółki akcyjnej

  Aby zawiesić działalność spółki akcyjnej musisz dokonać wpisu w KRS.

  Możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej spółki akcyjnej na okres od 30 dni (wyjątek: zawieszenie dotyczy lutego) do 24 miesięcy.

  Okres zwieszenia rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym we wniosku o wpis o informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.

  >>> 3 praktyczne wskazówki jak sporządzić i podpisać sprawozdania finansowe tak, aby przejść przez system internetowy bez żadnego problemu

  Trwa zaś do dnia określonego we wniosku o wpis do informacji o wznowieniu działalności. Ten dzień nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

  Jeśli chcesz ponownie zawiesić działalność  to musisz złożyć najpierw wniosek o wznowienia działalności. Gdy uzyskasz wpis do KRS o wznowieniu dopiero wtedy składasz wniosek o wpis o informacji o zawieszeniu.

  Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej przez internet

  Od 1 lipca 2021 roku możesz zawiesić działalność spółki akcyjnej wyłącznie elektronicznie za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych, w sekcji e-formularze KRS:

  • Załóż konto w zakładce e-formularze KRS
  • Zaloguj się
  • Przygotuj wniosek o zawieszenie w systemie KRS
  • Do wniosku załącz: uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności spółki oraz oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników.

  Załączniki możesz podpisać elektronicznie i dołączyć do wniosku lub zrobić skan wersji papierowej dokumentów i załączyć do wniosku.

  Jeśli wybierzesz skan dokumentów, to musisz przesłać ich oryginały w terminie 3 dni od wysłania wniosku do KRS.

  >>> Czy studio GameDev powinno używać DocuSign do podpisywania swoich umów? – wywiad z mec. Justyną Dzik-Wykrętowicz

  Wysyłając oryginały załączników powołujesz się na sygnaturę nadaną wnioskowi przez KRS po jego złożeniu przez internet.

  Wniosek o zawieszenie nie podlega opłacie sądowej. Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest również bezpłatna.

  Chcesz wiedzieć więcej o tym jak prowadzić spółkę akcyjną? Odwiedź blog Zarząd w spółce akcyjnej. Jego lekturę zacznij od artykułu o tytule Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

  Photo by Robert Stump on Unsplash

  ***

  Jak założyć spółkę z o.o. u notariusza

  Spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby.

  Jednym z nich jest założenie spółki poprzez system teleinformatyczny S24.

  Drugim jest podpisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego u notariusza i rejestracja w KRS [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *