• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Jakie są nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Jakie są nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Nowe zasady naliczania kar, wprowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od 9 kwietnia 2024 r., mają na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności egzekwowania prawa.

  Zasady te koncentrują się na naruszeniach prawa konkurencji, takich jak praktyki monopolistyczne i nieuczciwa konkurencja, oraz na naruszeniach prawa konsumenckiego.

  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Kluczowym celem nowych zasad jest skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom oraz ochrona konkurencji i konsumentów.

  UOKiK zamierza naliczać kary łączne dla grup kapitałowych, co może znacząco zwiększyć ich wysokość.

  Ta zmiana ma na celu odzwierciedlenie całościowego wpływu naruszeń na rynek i konsumentów oraz zapewnienie, że sankcje będą proporcjonalne do skali naruszeń.

  Wysokość kar będzie uzależniona od przychodów przedsiębiorcy lub grupy kapitałowej.

  UOKiK bierze pod uwagę całkowite przychody firmy, co ma zapewnić, że kara będzie odpowiednio dotkliwa.

  Przykładowo, Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  Prezes UOKiK zachowuje swobodę decyzyjną w zakresie nakładania kar, co oznacza, że decyzje będą podejmowane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki każdego przypadku.

  Zasada proporcjonalności ma zapewnić, że kary będą adekwatne do naruszeń, a swoboda decyzyjna pozwala na elastyczność w podejściu do różnych sytuacji.

  Okoliczności łagodzące, takie jak dobrowolne zaprzestanie naruszenia, współpraca z organami oraz wdrożenie programów compliance, mogą wpływać na obniżenie kary.

  Natomiast okoliczności obciążające, takie jak recydywa i celowe działania na szkodę konsumentów, mogą prowadzić do jej zwiększenia.

  Zdjęcie: Lukasz Radziejewski

  ***

  Opisowa nazwa firmy. Czy jest jakiś sposób, aby ją zastrzec?

  Opisowe nazwy firm cieszą się dużą popularnością. Szczególnie widać to wśród sklepów internetowych. Mamy więc marki eObuwie, perfumy.pl czy rowery-24.pl.

  Każda z nich wprost komunikuje klientom, na jaki asortyment mogą tam liczyć. To na pewno ułatwia marketing, ale od strony prawnej jest złe.

  Okazuje się, że nie zastrzeżesz takiej nazwy w Urzędzie Patentowym.

  Z drugiej strony i od tej zasady są pewne wyjątki [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *