• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Jazda samochodem a koronawirus

  Jazda samochodem a koronawirus

  W związku z epidemią koronawirusa wielu z Was zadaje sobie pytanie: Czy ten stan ma wpływ na prawa i obowiązki kierowców?

  Tak, stan epidemii wpływa na prawa i obowiązki kierowców i kierujących, i to całkiem realnie

  Jazda samochodem a koronawirus…

  Zagadnienie to można rozpatrywać na gruncie prawa karnego, wykroczeń oraz administracyjnego.

  Analizę zacznę od ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Od dnia ogłoszenia staniu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), potem stanu epidemii (20 marca 2020 r.), zawieszone zostały  następujące obowiązki  kierowców zawodowych i podmiotów ich zatrudniających:

  • ukończenie szkolenia okresowego przez kandydata do zatrudnienia w  przewozie drogowym
  • ukończenia szkolenia okresowego odpowiedniego do pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy
  • uzyskania  wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań z art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz  pkt 5 lub 6 ustawy o transporcie drogowym
  • uzyskania badań lekarskich i psychologicznych
  • kierowania na szkolenia okresowe, badania lekarskie i psychologiczne.

  >>> 3 praktyczne wskazówki jak sporządzić i podpisać sprawozdania finansowe tak, aby przejść przez system internetowy bez żadnego problemu

  Obowiązki te będzie można wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

  Jeśli w tym terminie niemożliwe będzie skorzystanie z pomocy lekarza uprawnionego, badanie będzie mógł przeprowadzić i wydać orzeczenie inny lekarz. Takie orzeczenie utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

  Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

  Przewoźnicy drogowi, na mocy art. 14 omawianej ustawy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19.

  Z uwagi na swoją teść przepis ten nie wyłącza innych rodzajów odpowiedzialności m.in. karnej.

  Zawieszenie wykonania innych obowiązków

  Certyfikat  audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność  do upływu 90 dni od dnia odwołania odpowiedniego stanu (zależnie od tego, który stan został odwołany najpóźniej).

  >>> Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego? Przeczytaj wpis: Umowa użyczenia samochodu a parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego

  Jeśli termin wymiany drogomierza upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii to ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania danego stanu (zależnie od tego, który stan został odwołany najpóźniej).

  Co z obowiązkami zwykłych kierowców?

  Stan epidemii nie zawiesza obowiązku wykonania badania technicznego pojazdu, z jednym wyjątkiem.

  Wyjątek dotyczy właściciela lub posiadacza pojazdu, który  przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub jest leczony z powodu COVID-19. Badanie zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny i umożliwia jedynie dojazd na badanie techniczne.

  W ciągu tych 7 dni nie można swobodnie poruszać się autem.

  Jeśli w czasie stanu zagrożenia bądź epidemii upływa ważność:

  • prawa jazdy
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  • świadectwa kierowcy
  • legitymacji instruktora nauki jazdy
  • legitymacji egzaminatora
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
  • uprawnień do kierowania pojazdami
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

  >>> Jaką moc mają opinie OZSS? Sprawdź w artykule: Badanie OZSS w sprawach rodzinnych

  Ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisów ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

            Ada Chmielewska-Ciż
            adwokat

  Photo by CDC on Unsplash

  ***

  Zakaz prowadzenia pojazdów

  Dziś zajmiemy się tym, co dla większości kierowców jest najważniejszym aspektem potencjalnej odpowiedzialności karnej – zakazem prowadzenia pojazdów.

  Zakaz prowadzenia pojazdów

  Zakaz prowadzenia pojazdów to tzw. środek karny (art. 39  pkt 3 Kodeksu karnego). Co do zasady zakaz ten wymierza się w latach, od roku do 15 lat, ale jak zwykle są wyjątki – o czym niżej.

  W praktyce spraw o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji wyróżniamy fakultatywne i obligatoryjne jego stosowanie przez sąd [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *