• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  O czym należy pamiętać zakładając przedszkole niepubliczne – wywiad z mec. Patrycją Piechocińską-Łazdowską

  Przedszkole niepubliczne

  Gościem dzisiejszego wywiadu na łamach portalu Prawo i Gospodarka jest mecenas Patrycja Piechocińska-Łazdowska. Radca prawny, która posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności oświatowej.

  Panią Mecenas możecie znać jako autorkę bloga Prawniczka w przedszkolu.

  Zgodziła się opowiedzieć nam o czym należy pamiętać zakładając przedszkole niepubliczne.

  ***

  Redakcja: Co należy zrobić, aby założyć przedszkole niepubliczne?

  O czym należy pamiętać zakładając przedszkole niepubliczne – wywiad z mec. Patrycją Piechocińską-ŁazdowskąPatrycja Piechocińska-Łazdowska: Założenie przedszkola niepublicznego wiąże się: z przygotowaniem lokalu, z zebraniem dokumentacji. Trzeci krok zaś stanowi zaplanowanie zatrudnienia kadry.

  Spełnienie powyższych warunków zaowocuje Wpisem przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę.

  Jednak, żeby tak się stało, należy przygotować zgłoszenie do ewidencji gminnej, w którym wskazuje się informacje o osobie zamierzającej prowadzić przedszkole i o samym przedszkolu – adresu, daty rozpoczęcia działalności, informacji o warunkach lokalowych.

  Ponadto należy złożyć:

  • Statut przedszkola
  • Listę pracowników pedagogicznych wraz z dyrektorem, zawierającą dane dot. ich kwalifikacji
  • Pozytywne opinie dotyczące lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole, wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (często dostępny jest formularz).

  Jeżeli zostaną spełnione wyżej wymienione warunki, to Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

  Urząd doręczy prowadzącemu przedszkole zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

  Zaś dane o przedszkolu podane zostaną do publicznej wiadomości w wykazie szkół i placówek niepublicznych.

  Czy każdy kto stara się o Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych założy przedszkole niepubliczne?

  Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji dokumentacja zgodna jest z przepisami prawa lub na wezwanie urzędu zostanie uzupełniona czy poprawiona, to wówczas przedszkole zostanie wpisane do ewidencji.

  Natomiast w przypadku gdy pomimo wezwania do uzupełnienia czy poprawy zgłoszenia brakuje danych albo zostały podane błędnie lub statut jest sprzeczny z prawem, to wówczas taka osoba otrzyma decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

  Czy zarządzanie przedszkolem wymaga prowadzenia działalności gospodarczej?

  Prawo oświatowe stanowi, iż prowadzenie przedszkola niepublicznego nie stanowi działalności gospodarczej.

  A to oznacza brak konieczności rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

  Jednakże osobą prowadzącą przedszkole może być również m. in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie czy fundacja. W takim przypadku spółka z o. o., stowarzyszenie czy fundacja, musi najpierw uzyskać wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

  Co musi zawierać statut przedszkola niepublicznego?

  W statucie przedszkola niepublicznego muszą znaleźć się następujące zagadnienia:

  • Informacje o przedszkolu – jego nazwie, rodzaju i siedzibie oraz o osobie prowadzącej
  • Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji
  • Wskazanie organów przedszkola
  • Wyjaśnienie jak wygląda organizacja pracy przedszkola
  • Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
  • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
  • Czas pracy przedszkola
  • Formy współdziałania z rodzicami
  • Zasady odpłatności za przedszkole
  • Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
  • Prawa i obowiązki dzieci – w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów
  • Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola
  • Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola
  • Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile doszło do ich ustanowienia.

  Jakie kroki podczas zakładania przedszkola niepublicznego sprawiają Pani klientom najwięcej trudności?

  Sporo problemów pojawia się już na samym początku zakładania przedszkola tj. przy poszukiwaniu odpowiedniego lokalu, budynku, bądź też dostosowaniu lokalu i jego odbiorze przez Sanepid czy Straż Pożarną.

  Ponadto trudności sprawia przygotowanie dokumentacji – statutu czy też dokumentacji RODO, czy też dobrej umowy z rodzicami.

  Dziękujemy za rozmowę!

  ***

  Serdecznie dziękujemy pani mec. Patrycji Piechocińskiej-Łazdowskiej za rozmowę!

  I zapraszamy jeszcze raz do odwiedzin jej bloga Prawniczka w przedszkolu.

  📌

  Po przeczytaniu wywiadu z mec. Piechocińską-Łazdowską o tym o czym należy pamiętać zakładając przedszkole niepubliczne zapraszamy również do lektury:

  Kiedy spółka komandytowa będzie najlepszym wyborem formy działalności gospodarczej – wywiad z mec. Olgą Łączkowską-Majdą

  O czym powinien wiedzieć dłużnik przed złożeniem wniosku o upadłości – wywiad z mec. Agatą Bicką-Cenzartowicz

  Photo by Gautam Arora on Unsplash

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *