• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Ofiara wypadku drogowego

  Ofiara wypadku drogowego

  Ofiara wypadku drogowego

  Treść art. 177 k.k. wskazuje, że ma on na celu nie tylko ochronę dobra wspólnego jakim jest bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Dobrem najbardziej narażonym przy popełnieniu tego przestępstwa jest zdrowie i życie ludzkie i to ono stanowi najważniejszy przedmiot ochrony.

  Kto zatem może być ofiarą tego przestępstwa?

  Ofiarą wypadku drogowego może być:

  1. tylko inna osoba, a więc nie sam sprawca, choćby odniósł najpoważniejsze obrażenia, ani współsprawca.

  2. konieczne jest zaistnienie skutku w postaci śmierci bądź określonego uszczerbku na zdrowiu

  3. może to być osoba obca jak i najbliższa dla sprawcy (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – art. 115 § 11 k.k.), przy czym w tym drugim przypadku ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  >>> Przeczytaj wywiad z mec. Olgą Łączkowską-Majdą o tym, kiedy spółka komandytowa będzie najlepszym wyborem formy działalności gospodarczej

  Przedmioty nieożywione pozostają, z oczywistych względów, poza zainteresowaniem ustawodawcy.

  A co ze zwierzętami?

  Zgodnie z art. 25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122):

  Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3

  … czyli lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusza Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

  Art. 37 tej ustawy stanowi, że naruszenie opisanego wyżej nakazu stanowi wykroczenie, zagrożone karą aresztu albo grzywny.

  >>> Jakie dokumenty musisz dostarczyć do Urzędu Cywilnego gdy planujesz ślub z Ukrainką? Przeczytaj wpis: Jak wziąć ślub z Ukrainką

  Karalne jest także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo.

  W razie ukarania za to wykroczenie można:

  • orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia
  • przedmiotów z niego pochodzących
  • przepadek zwierzęcia
  • nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

            Ada Chmielewska-Ciż
            adwokat

  Photo by Adhy Savala on Unsplash

  ***

  Nieumyślne spowodowanie wypadku

  Częstym tematem, na który szukacie informacji, jest nieumyślne spowodowanie wypadku.

  Zanim jednak przejdę do tego zagadnienia, wyjaśnię podstawowe pojęcie z Kodeksu karnego – winy. Najprościej rzecz ujmując wina to psychiczny stosunek sprawcy do czynu.

  Czyn zabroniony można popełnić umyślnie albo nieumyślnie. Sprawca działa umyślnie, jeżeli chce przestępstwo popełnić albo przewidując taką możliwość [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *