• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Polska fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce — korzyści, ryzyka i praktyczne wskazówki

  Polska fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce

  Polska fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce. Fundacje rodzinne coraz częściej odgrywają kluczową rolę w transakcjach zakupu i sprzedaży udziałów w spółkach i tym samym otwierają nowe perspektywy. Ale jednocześnie stawiają przed uczestnikami transakcji ważne pytania dotyczące procesu rejestracji i uzyskania osobowości prawnej.

  W tym artykule przyjrzymy się korzyściom, ryzykom oraz praktycznym wskazówkom związanym z uczestnictwem fundacji rodzinnych w takich transakcjach.

  Korzyści wynikające z uczestnictwa fundacji rodzinnej

  Fundacja rodzinna może przynieść wiele korzyści w kontekście zarządzania majątkiem oraz planowania sukcesji.

  Po pierwsze, pozwala na zachowanie kontroli nad rodzinnym majątkiem, co jest szczególnie istotne w przypadku rodzinnych przedsiębiorstw.

  Dzięki fundacji rodzina może zabezpieczyć swoje interesy na wiele lat, unikając problemów związanych z podziałem majątku między spadkobierców.

  Po drugie, fundacje rodzinne mogą oferować korzyści podatkowe.

  W wielu jurysdykcjach fundacje są traktowane preferencyjnie pod względem podatkowym, co pozwala na optymalizację obciążeń fiskalnych związanych z zarządzaniem i przekazywaniem majątku.

  Tego rodzaju struktura może również pomóc w uniknięciu podwójnego opodatkowania.

  Wreszcie, fundacje rodzinne mogą zwiększyć wiarygodność i stabilność spółki.

  Posiadanie fundacji jako udziałowca może budować zaufanie wśród inwestorów i partnerów biznesowych, sygnalizując długoterminowe zaangażowanie i stabilność finansową.

            >>> Sprawdź jak powinna wyglądać prawidłowa komparycja w umowie – przeczytaj artykuł: Numer dowodu czy PESEL? Czego wymagać od strony w umowie?

  Ryzyka związane z zaangażowaniem fundacji rodzinnej

  Pomimo licznych korzyści, zaangażowanie fundacji rodzinnej w transakcje zakupu i sprzedaży udziałów wiąże się także z pewnymi ryzykami.

  Po pierwsze, proces rejestracji i uzyskania osobowości prawnej fundacji może być skomplikowany i czasochłonny.

  Fundacje muszą spełnić szereg wymogów formalnych, co może opóźnić planowane transakcje.

  Kolejnym ryzykiem jest kwestia zarządzania fundacją.

  Fundacja rodzinna wymaga profesjonalnego zarządzania, aby skutecznie realizować swoje cele.

  Nieodpowiednie zarządzanie może prowadzić do konfliktów wewnętrznych oraz problemów finansowych, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość i stabilność spółki.

  Dodatkowo istnieje ryzyko prawne związane z nieważnością oświadczenia o ustanowieniu fundacji.

  Nieważność oświadczenia może skutkować nieważnością dokonanych przez fundację czynności prawnych, co może mieć poważne konsekwencje dla przeprowadzanych transakcji.

  Należy również uwzględnić ryzyko odmowy rejestracji fundacji, co skutkowałoby koniecznością jej likwidacji.

            >>> Sprawdź, jak obliczyć rażąco niską cenę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

  Fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce — praktyczne wskazówki

  Aby zminimalizować ryzyko związane z uczestnictwem fundacji rodzinnej w transakcjach, należy przestrzegać kilku praktycznych wskazówek.

  Po pierwsze, kluczowe jest zapewnienie, że fundacja została prawidłowo zarejestrowana i posiada osobowość prawną.

  Należy dokładnie przestrzegać wszystkich wymogów formalnych, aby uniknąć problemów prawnych w przyszłości.

  Po drugie, warto skonsultować się z ekspertami prawnymi i finansowymi przed przystąpieniem do transakcji.

  Profesjonalne doradztwo może pomóc w optymalizacji struktury transakcji oraz zidentyfikowaniu i zarządzaniu potencjalnymi ryzykami.

  Eksperci mogą również pomóc w negocjacjach i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

  Kolejną praktyczną wskazówką jest dbałość o transparentność i komunikację wewnętrzną.

  Wszyscy członkowie rodziny oraz kluczowi interesariusze powinni być na bieżąco informowani o planowanych działaniach fundacji.

  Transparentność pomaga w budowaniu zaufania i unikania konfliktów.

            >>> Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży biletów wstępu?

  Fundacja rodzinna w trakcie organizacji — czy może sprzedać swoje udziały w spółce z o.o.?

  Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej (art. 23 ust. 3), fundacja taka zarządza swoim majątkiem i zapewnia jego ochronę, nabywając prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągając zobowiązania oraz pozywając i będąc pozywaną.

  Ustawa jednak nie określa wprost, czy fundacja może sprzedawać majątek, co wymaga interpretacji przepisów.

  Ustawa mówi o zarządzaniu majątkiem, nie zaś o jego zbywaniu.

  Kluczowe pytanie brzmi: czy sprzedaż majątku jest częścią zarządzania nim?

  Jeśli przyjmiemy, że sprzedaż majątku mieści się w zakresie zarządzania majątkiem przez fundację rodzinną w organizacji (z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), pozostaje rozważyć jedną fundamentalną kwestię dotyczącą bezpieczeństwa transakcji.

  Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest wpływ ważności oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej na ważność zbycia udziałów przez fundację w organizacji.

  Ustawa stanowi, że nieważność oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej nie wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej fundacji (art. 25 ustawy).

  Można wyciągnąć wniosek, że jeśli czynność prawną wykonuje fundacja rodzinna w organizacji, to nieważność oświadczenia o jej ustanowieniu powoduje nieważność tej czynności.

            >>> Jaka kara grozi za sprzedaż podróbek znanych marek?

  Jednakże, stosując wykładnię rozszerzającą, można argumentować, że art. 25 ustawy powinien być odpowiednio stosowany również do fundacji rodzinnej w organizacji na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy.

  Taka interpretacja sugerowałaby, że ważność oświadczenia o ustanowieniu fundacji nie wpływa na ważność czynności dokonanej przez fundację w organizacji.

  Kwestia ta pozostaje jednak problematyczna, gdyż art. 25 ustawy wyraźnie odnosi się tylko do zarejestrowanych fundacji rodzinnych.

  Jeżeli fundacja rodzinna w organizacji zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o., a strony czekają na jej wpis do rejestru, aby uniknąć ryzyka nieważności transakcji, kluczowe jest pytanie, jakie skutki miałaby odmowa rejestracji fundacji?

  W takim przypadku zgodnie z ustawą fundacja musi zostać postawiona w stan likwidacji, a jej majątek podzielony (art. 91 ustawy).

  To może znacząco opóźnić transakcję, zmieniając jednocześnie stronę zbywcy udziałów i mając poważne konsekwencje podatkowe.

  Polska fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce — pytania i odpowiedzi

  Czy fundacja rodzinna w organizacji może sprzedawać swoje udziały w spółce z o.o.?

  Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja taka zarządza swoim majątkiem, ale ustawa nie określa wprost, czy może go sprzedawać.

  Konieczna jest interpretacja przepisów, które mówią o zarządzaniu majątkiem, nie wspominając o jego zbywaniu.

  Jakie są ryzyka związane ze sprzedażą majątku przez fundację rodzinną w organizacji?

  Jeżeli uznamy, że sprzedaż majątku jest częścią zarządzania nim, pozostaje kwestia bezpieczeństwa transakcji.

  Istnieje ryzyko, że nieważność oświadczenia o ustanowieniu fundacji może wpływać na ważność dokonanych przez nią czynności prawnych.

  Jak odmowa rejestracji fundacji rodzinnej w organizacji wpływa na transakcję?

  Odmowa rejestracji fundacji rodzinnej w organizacji skutkuje jej likwidacją i podziałem majątku (art. 91 ustawy).

  Może to znacząco opóźnić transakcję, zmieniając stronę zbywcy udziałów oraz mając poważne konsekwencje podatkowe.

  Jakie kroki należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko związane z transakcjami typu share deal z udziałem fundacji rodzinnej?

  Niezbędna jest staranna analiza prawna, przemyślana strategia oraz uwzględnienie wszystkich potencjalnych zagrożeń.

  Ważne jest również, aby transakcja była odpowiednio ustrukturyzowana, co zapewni bezpieczeństwo i efektywność działań.

  Chcesz wiedzieć więcej o fundacji rodzinnej? Zapraszamy do zapoznania się z blogiem Fundatorem być.

  Zdjęcie: Pixabay, Ann H

  ***

  Kluczowy Moment: Dzień Przekształcenia przy Przekształceniu JDG w sp. z o.o.

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który kulminuje w tzw. dniu przekształcenia.

  Dzień przekształcenia to moment, w którym formalnie dochodzi do zmiany formy prawnej działalności.

  Dzień ten ma istotne znaczenie prawne i praktyczne dla przedsiębiorcy oraz nowo powstałej spółki [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *