• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Pozwanie członków zarządu

  Pozwanie członków zarządu

  Jesteś wierzycielem spółki, któremu nie udało się wyegzekwować przysługującej Ci należności od danej osoby prawnej? Pozostaje Ci pozwanie członków zarządu.

  Ocena szans powodzenia procesu

  Jeżeli chcesz wyegzekwować długi spółki od członków jej zarządu, musisz wykazać zarówno, że egzekucja wierzytelności z majątku spółki jest bezskuteczna, jak i to, że członkowie nie uwolnili się od tej odpowiedzialności – np. nie zgłosili wniosku o otwarcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości.

  W praktyce oznacza to że możesz żądać spłaty zadłużenia spółki od członków jej zarządu, jeżeli wcześniej dokonałeś próby egzekucji wobec samej spółki.

  Jeżeli ocena zasadności roszczenia jest pozytywna możesz przystąpić do konstruowania samego pozwu. Tutaj najważniejsze jest ustalenie adresu zamieszkania członka zarządu – inaczej nie doręczysz skutecznie pozwu.

  >>> Czy rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu cywilnym? Przeczytaj artykuł: Czy wiesz w czym może Ci pomóc rzecznik patentowy?

  Właściwość miejscowa sądu zależy od miejsca zamieszkania przyszłego pozwanego oraz od wysokości roszczenia majątkowego. Do 75 tys. złotych sprawa znajdzie się w sądzie rejonowym, powyżej 75 tys. złotych – w sądzie okręgowym.

  Wykazanie, że egzekucja prowadzona wobec danej spółki okazała się bezskuteczna

  Wykazanie, że egzekucja prowadzona wobec danej spółki jest bezskuteczna to podstawowa sprawa oprócz skuteczności dowodów.

  W tym celu należy przedstawić odpis postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji, np. z powodu braku majątku potrzebnego do zaspokojenia danego roszczenia.

  >>> Opóźnienie klienta z dostarczeniem materiałów – konsekwencje prawne dla Ciebie

  Umorzenie egzekucji z powodu braku majątku nie jest dowodem wyłącznym. Ustawodawca bowiem nie przewidział zamkniętego katalogu dowodów. Jednakże stanowi skuteczny dowód, że inicjujący postępowanie podjął wcześniej próbę przymusowej egzekucji długów od spółki.

  Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

  ***

  Kim są powód i pozwany

  Prawidłowe oznaczenie stron procesowych ma kluczowe znaczenie nie tylko przy formowaniu pozwu, lecz także w dalszym postępowaniu przed sądem.

  Powód i pozwany – kim są

  Powód jest osobą, która składa pozew w sądzie, domagając się czegoś od drugiej strony.

  Pozwany jest osobą, przeciwko której wytoczono powództwo, wobec kogo skierowano określone żądanie [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *