• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

  Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

  Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu – poznaj zasady, które dotyczą jego obecności.

  Zgromadzenia wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walne zgromadzenia w spółkach akcyjnych

  Zgodnie z treścią art. 243 § 1 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników (art. 395 § 1 k.s.h. – walne zgromadzenie) powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (który zazwyczaj jest odpowiednikiem roku kalendarzowego).

  Obowiązek protokołowania

  Obowiązek protokołowania zgromadzenia wspólników sp. z o.o. wynika z art. 248 § 1 k.s.h. i odnosi się do każdej spółki – również jednoosobowej (taka regulacja służy ochronie osób trzecich przed podjęciem uchwały o nieformalnym charakterze).

  W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie nakłada wymogu protokołowania całego zgromadzenia, a jedynie uchwał przez nie podjętych.

  Powinny zostać one wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.

  >>> Kiedy likwidacja spółki z o.o. jest koniecznością? – wywiad z mec. Anetą Kułakowską

  Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

  Co do zasady nie ma żadnych wymogów co do osoby protokolanta na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.

  Oznacza to, że każdy może protokołować – Ty, ja, pani pracująca w sekretariacie Prezesa czy jeden ze wspólników.

  Ale uwaga – są uchwały, które zgromadzenie wspólników sp. z o.o. musi podjąć w formie aktu notarialnego.

  Tytułem przykładu można wskazać na zmianę umowy spółki czy obniżenie kapitału zakładowego (art. 255 § 3 k.s.h.), uchwałę o rozwiązaniu spółki (art. 270 pkt 2 k.s.h.).

  >>> Czy znasz wyjątkowe prawnicze podcasty tworzone przez kobiety?

  W tych przypadkach – podobnie jak w sytuacji sporządzania protokołu przez inny podmiot – wymóg formy aktu notarialnego dotyczy wyłącznie samej uchwały, nie zaś całego protokołu.

  Co więcej, jeśli zgromadzenie podejmuje wiele uchwał, mogą być one protokołowane przez „zwykłego” protokolanta, zaś tylko ta w sprawie np. zmiany umowy spółki – przez notariusza.

  Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w spółce akcyjnej.

  Protokolant w spółce akcyjnej

  Kwestię protokołowania uchwał walnego zgromadzenia reguluje art. 421 k.s.h.:

  § 1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

  To oznacza, że niezachowanie formy aktu notarialnego skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

  >>> Przeczytaj także: Korzystanie z usług psychologicznych na koszt pracodawcy – czy to przychód pracownika

  Naruszeniem formy jest także umieszczenie uchwał w załączniku do protokołu w formie aktu notarialnego, zamieszczenie „wyciągu z uchwały” czy wzmianki o jej podjęciu.

  Warto wskazać, że art. 421 § 1 k.s.h. jest przepisem, którego nie mogą modyfikować odpowiednie zapisy statutu spółki.

  Aby dowiedzieć się więcej o zasadach, którymi podlegają spółki akcyjne, odwiedź blog mec. Marcina Kozłowskiego: Jak założyć spółkę akcyjną.

  Jeśli interesują Cię informacje na temat spółki z o.o. zapraszamy na blog mec. Anety Kułakowskiej Zarząd w spółce z o.o.

  Photo by Kaitlyn Baker on Unsplash

  ***

  Ochrona danych osobowych a spółka z o.o.

  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR), to elastyczny, ponadczasowy i jasny w założeniach dokument.

  Czy spółka z o.o. przetwarza dane osobowe

  Czasem można spotkać się z opinią, że RODO nie obowiązuje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Rzeczywiście – RODO ochrania osoby fizyczne, nie przedsiębiorców, lecz szansa, że Twojej spółki z o.o. nie obowiązuje to rozporządzenie jest raczej nikła [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *