• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – przywrócenie do pracy

  Roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – przywrócenie do pracy

  Istnieją dwa typy roszczeń przysługujące pracownikowi w sytuacji gdy pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednym z nich jest odszkodowanie, o którym pisaliśmy tutaj: Roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – odszkodowanie. Drugim typem roszczeń jest przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach, o którym przeczytasz w niniejszym wpisie.

  Przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

  Jeżeli zwolnionemu pracownikowi zależy na powrocie do pracy, może wybrać roszczenie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach.

  Razem z tym roszczeniem możesz zażądać wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Można się go domagać za nie więcej niż dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące – za nie więcej niż jeden miesiąc. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy będzie uwzględnione jedynie wtedy, gdy sąd zaakceptuje przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach. A do tego otrzymasz je, dopiero po tym jak wrócisz do pracy, z której wcześniej Cię zwolniono.

  Wynagrodzenie za pełen czas pozostawania bez pracy

  Uprzywilejowane grupy pracowników mają prawo do wynagrodzenia za pełen czas pozostawania bez pracy. Należą do nich:

  • kobiety w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego
  • ojcowie wychowujący dziecko lub pracownicy, którzy są członkami najbliższej rodziny w okresie urlopu macierzyńskiego
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym – którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeśli czas zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego)
  • członkowie zarządu zawiązku zawodowego, wskazani przez związek zawodowy jako osoby, z którymi nie można rozwiązać umowy o pracę.

  >>> Sprawdź czy żądanie unieważnienia umowy frankowej może się przedawnić: Spłacony kredyt w CHF a pozew

  Przywrócenie do pracy może być niemożliwe lub niecelowe

  Sąd może uznać, że przywrócenie do pracy byłego pracownika jest niemożliwe lub niecelowe, przy jednoczesnym potwierdzeniu, że wypowiedzenie umowy o pracę było nieprawidłowe. Sąd zasądzi wtedy odszkodowanie i odmówi przyjęcia do pracy.

  W takiej sytuacji nie znajdą się uprzywilejowane grupy pracowników, opisane w poprzednim akapicie. Jeśli pracownik w wieku przedemerytalnym dostanie wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, następnie zażąda przywrócenia do pracy, to sąd nie zasądzi odszkodowania, nawet gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe.

  W jakich sytuacjach przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe?

  Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że stosunek pracy nie może być wykonywany zgodnie z umową stron, wtedy sąd orzeka o tym, że przywrócenie do pracy jest niecelowe lub niemożliwe. Czynniki, które na to wpływają mogą być udziałem pracodawcy, pracownika, a nawet mogą być niezależne od tych osób.

  Przywrócenie do pracy będzie niemożliwe np. w sytuacji napiętego konfliktu między pracodawcą, a pracownikami. A także gdy w dacie wydania wyroku przez sąd pracownik jest niezdolny do pracy z uwagi na zły stan zdrowia.

  Okoliczności, które świadczą o niemożności lub niecelowości przywrócenia do pracy muszą być udowodnione i opisane w uzasadnieniu wyroku.

  >>> Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu i środków odurzających u kierowcy? Sprawdź w artykule: Jazda pod wpływem

  Jako pracownik masz prawo odwołać się od wyroku o niemożności lub niecelowości przywrócenia do pracy.

  A na koniec kilka informacji ogólnych na temat obydwu roszczeń w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

  Termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy wnieść do sądu w terminie 21 dni. Licząc od momentu doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu.

  Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem odwołania, ale z przyczyn niezależnych od Ciebie – sąd może przywrócić termin do wniesienia odwołania.

  Zmiana roszczenia po wniesieniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

  Jeżeli jako zwolniony pracownik zdecydujesz się na odszkodowanie, to nie możesz tego zmienić i żądać przywrócenia do pracy.

  >>> Czy wysokość raty kredytu wpływa na alimenty?

  W sytuacji gdy na początku wybrałeś przywrócenie do pracy, to masz możliwość zmiany tego roszczenia na odszkodowanie

  Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką roszczeń, które Ci przysługują w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – zapoznaj się z blogiem Rozwiązanie umowy o pracę. Zacznij od lektury artykułu Roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – podcast do czytania.

  Photo by Saúl Bucio on Unsplash

  ***

  Roszczenia w razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – odszkodowanie

  Istnieją dwa typy roszczeń przysługujące pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednym z nich jest przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach. Drugim odszkodowanie, którego tematyką zajmiemy się w niniejszym wpisie.

  Niezasadność i niezgodność z prawem wypowiedzenia o umowę na pracę na czas nieokreślony [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *