• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Siła wyższa w umowie dla restauratorów

  Siła wyższa

  Sformułowanie siła wyższa, z łaciny vis maior, zdobyło niebywałe znaczenie w ciągu ostatnich dwóch lat…

  Pomyśleć, że ponad dwa lata temu zapisy w umowach o epidemii czy o wojnie mogły co najwyżej wzbudzić parsknięcie śmiechem i pretensje o nadgorliwość.

  Tak czy inaczej, teraz coraz więcej osób zastrzega w swoich umowach zapisy o sile wyższej.

  W tym wpisie podpowiemy jak powinien wyglądać zapis dotyczący siły wyższej w umowie dla restauratorów.

  Co to jest siła wyższa?

  W większości przypadków przyjmuje się, że vis maior to wydarzenie nie do uniknięcia, o charakterze naturalnym lub przypadkowym.

  >>> Zapoznaj się z niszowymi prawniczymi podcastami do zadań specjalnych dla biznesu

  Pani mec. Marta Kosecka, autorka bloga Przepis na gastronomię, utworzyła swoja własną definicję siły wyższej, której używa w umowach:

  Siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie przez Stronę obowiązków wynikających z umowy, nieobejmujące winy własnej Strony lub braku jej należytej staranności. Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, blokady dróg, nałożone embarga, oficjalne decyzje organów władzy i administracji publicznej niewywołane działaniem Strony

  Zwróć uwagę na to, że katalog wydarzeń, które mogą być uznane za vis maior jest otwarty.

  Siła wyższa w kodeksie cywilnym

  W kodeksie cywilnym na próżno szukać oficjalnej definicji siły wyższej.

  Siła wyższa w znaczeniu jakie nas interesuje –  jako zdarzenie, które uniemożliwia wykonanie danej umowy – niejako ukrywa się w kodeksie cywilnym pod innymi postaciami.

  >>> Kiedy otrzymuje się wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w postępowaniu przetargowym? – wywiad z mec. Dawidem Pantakiem

  A dokładniej: w przepisach odnoszących się do niemożności świadczenia, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności oraz przepisach o zadatku.

  Art. 394 par. 3 kodeksu cywilnego mówi nam o tym, że w przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło jako skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, to zadatek powinien być zwrócony.

  Art. 495 par. 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że w przypadku zaliczki, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, to strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego. A w przypadku, gdy już je otrzymała, zobowiązana jest do zwrotu według przepisu o bezpodstawnym wzbogaceniu się.

  Pamiętaj jednak o tym, że przepisy, które dotyczą niemożliwości świadczenia i zadatku, są przepisami dyspozytywnymi.

  Oznacza to, że obowiązują wtedy, gdy strony nie umówią się inaczej.

  >>> Co ze wspólnym kredytem po rozpadzie związku małżeńskiego? – wywiad z mec. Dominiką Gondek

  Siła wyższa w umowie dla restauratorów

  Powyższe przepisy nie są korzystne dla restauratorów. Warto byłoby wprowadzić do umowy metodę, która nie powoduje rozwiązania umowy czy prawa do bez kosztowego rozwiązania umowy.

  Jak można uregulować kwestię siły wyższej w umowie dla restauratorów?

  Warto umieścić zapis, dzięki któremu strony mogą ustalić nowy termin organizacji przyjęcia.

  Wtedy stronom nie przysługiwałoby prawo do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zadatku lub zaliczki.

  Jeśli jedna ze stron nie wyraziłaby woli zmiany terminu przyjęcia, nie miałaby prawa do bez kosztowego rozwiązania umowy.

  >>> 3 praktyczne wskazówki jak sporządzić i podpisać sprawozdania finansowe tak, aby przejść przez system internetowy bez żadnego problemu

  Restauracja w takim przypadku miałaby prawo do zachowania wpłaconej zadatki/zaliczki lub jej części.

  Oczywiście, kształt takiego zapisu powinien zależeć od wysokości kwot jakie pobierasz na zadatek, zaliczkę czy karę umowną.

  Podsumowując, jako restaurator możesz umieścić korzystniejsze dla siebie rozwiązania w swojej umowie związane z wystąpieniem siły wyższej, niż te zawarte w kodeksie cywilnym.

  Aby dowiedzieć się więcej o sile wyższej w gastronomii przeczytaj artykuł Siła wyższa w umowie – zrób to dobrze!

  Photo by Jay Wennington on Unsplash

  ***

  Opłaty ukryte w umowie o przyjęcie

  Planujesz organizację wesela. Zastanawiasz się jakie opłaty ukryte są w umowie o przyjęcie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Ukryte opłaty. Czy rzeczywiście?

  Umowa o organizację wesela. Na co zwrócić uwagę przy opłatach?

  „Ukryte opłaty” – to pojęcie często pada w kontekście umów o organizację przyjęć weselnych czy innych imprez okolicznościowych [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *