• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Skutki wypadku drogowego

  Skutki wypadku drogowego

  Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jakie są skutki prawne wypadku drogowego.

  Przestępstwo z art. 177 k.k. jest przestępstwem skutkowym

  Oznacza to, że aby uznać kogoś winnym tego czynu oprócz naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym i spowodowania wypadku, konieczne jest wywołanie określonych skutków w zdrowiu innej osoby.

  Skutki te to:

  • obrażenia ciała w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, inne niż określony w art. 156 § 1 k.k. czyli inne niż pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia;
   inne ciężkie kalectwo, ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała, choroba realnie zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita albo znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała albo
  • ciężki uszczerbek na zdrowiu albo
  • śmierć.

  Zaistnienie dwóch ostatnich kategorii uszczerbków na zdrowiu skutkuje surowszą odpowiedzialnością karną.

  >>> Zapoznaj się z prawniczymi podcastami dla podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego: Wyjątkowe prawnicze podcasty – podcasty pierwszej wody

  Magiczne 7 dni…

  Można stwierdzić, że istota zagadnienia jakie obrażenia ciała ofiary wypadku drogowego decydują o uznaniu zdarzenia za przestępstwo, sprowadza się do reguły 7 dni (np. chwała Sądu Najwyższego z dnia 18.11.1998 r., I KZP 16/98).

  W opiniowaniu sądowo-lekarskim i orzecznictwie przyjmuje się podział obrażeń ciała na:

  1. skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojem zdrowia na czas trwający dłużej niż 7 dni
  2. skutkujące w.w.  naruszeniami na czas poniżej 7 dni
  3. nienaruszające czynności ciała ani rozstroju zdrowia (będące naruszeniem nietykalności cielesnej).

  O rodzaju naruszenia nie decyduje czas trwania zwolnienia lekarskiego, pobytu w szpitalu czy odczuwania dolegliwości, lecz czas trwania rozstroju czy naruszenia czynności.

  W praktyce decydujące znaczenie ma więc opinia biegłego lekarza. Możliwe są bowiem sytuacje, w których pobyt ofiary w szpitalu trwa krótko, ale narządy ciała odzyskują sprawność dopiero po tygodniu.

  >>> Na czym polega zasada jawności w prawie zamówień publicznych? – wywiad z mec. Bartoszem Majdą

  Rozstrój zdrowia to zaburzenie funkcjonowania organizmu o charakterze fizycznym bądź psychicznym.

  Naruszenie czynności narządu ciała to pozbawienie danego narządu zdolności prawidłowego funkcjonowania.

  Przy kilku ofiarach tego samego zdarzenia bierze się pod uwagę obrażenia każdej z nich osobno.

  To powoduje, że sprawca względem jednej z nich będzie odpowiadał za wykroczenie (naruszenie zdrowia poniżej 7 dni), a w stosunku do drugiej – już za przestępstwo. Takie jest powszechne przekonanie i praktyka sądowa, jak na razie, też.

  Niemniej jednak muszę poinformować Czytelników, że taki pogląd nie do końca jest uzasadniony. Część przedstawicieli nauki prawa (np. R. A. Stefański w Wykroczenia drogowe. Komentarz. Lex 2011) opowiada się za poglądem, że treść art. 86 k.w. nie odnosi się do stanów, w których skutkiem wypadku są lekkie obrażenia ciała bądź szkoda w mieniu, gdyż mowa w nim o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W takiej sytuacji rozważa się stosowanie kwalifikacji z art. 157 § 2 w zw. z § 3 k.k.

  >>> Jak wygląda odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej? – wywiad z mec. Olgą Łączkowską-Majdą

  Ustalenie rodzaju skutku niejednokrotnie stanowi istotny problem

  Dotyczy to przykładowo pojęcia choroby zagrażającej życiu. Część medyków twierdzi, że wystarczy zaistnienie prawdopodobieństwa, że schorzenie (uraz) w dalszym rozwoju może doprowadzić do śmierci. Inni z kolei uznają, iż musi wystąpić konkretne i rzeczywiste zagrożenie życia.

  Jeszcze innym problemem, zasługującym na odrębny wątek, jest stwierdzenie czy istnieje i jakiego rodzaju związek między przebiegiem choroby a obrażeniami powstałymi bezpośrednio na skutek wypadku.

  Dla dociekliwych linkuję ciekawy artykuł z zakresu psychologii: http://yadda.icm.edu.pl/.pdf

            Ada Chmielewska-Ciż
            adwokat

  Photo by Clark Van Der Beken on Unsplash

  ***

  Wypadek kolejowy

  Dziś zajmę się zarysowaniem wypadku kolejowego pod względem prawnym na przykładzie zderzenia ciężarówki z szynobusem.

  Wypadek kolejowy to najprościej rzecz ujmując, wypadek w ruchu lądowym, z udziałem pojazdu szynowego, powstały na skutek naruszenia przez uczestnika ruchu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym bądź przez inne działania czy zaniechania innych osób [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *