• śr.. lis 30th, 2022

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Spadek – nabycie spadku u notariusza. A może nie chcesz przyjmować schedy? – Złóż oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Jeżeli nie chcesz przyjąć spadku, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś go odrzucił. Najczęściej odrzuca się spadek, gdy w jego skład wchodzą długi, jednakże niezależnie od powodów, to Twoja decyzja czy chcesz go przyjąć, lub nie.

O czym jednak musisz pamiętać odrzucając spadek, to to, że musisz zrobić to w terminie wskazanym w kodeksie cywilnym oraz zrobić to w formie oświadczenia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

W oświadczeniu musisz zamieścić:

  • imię i nazwisko spadkodawcy
  • datę i miejsce śmierci spadkodawcy
  • miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy
  • tytuł powołania do spadku np. testament
  • samo oświadczenie o odrzuceniu spadku, gdzie dodatkowo musisz nakreślić osoby, które znasz i należą do kręgu ustawowych spadkobierców oraz wszelkie testamenty, nawet jeżeli jako składający oświadczenie uważasz je za nieważne.

Swoje oświadczenie o odrzuceniu spadku możesz złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którym okręgu znajduje się Twoje miejsce zamieszkania. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia również w sądzie spadku, w toku rozprawy o stwierdzenie praw do spadku.

Jeżeli składasz oświadczenie przed sądem, to jego koszt wyniesie Cię 50 złotych.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – termin na złożenie

Na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku masz 6 miesięcy czasu. Termin liczony jest od dnia śmierci spadkodawcy (czyli od dnia w którym jako spadkobierca dowiedziałeś się o otwarciu spadku).

Nabycie spadku u notariusza

Do lutego 2009 roku stwierdzenie nabycia spadku było możliwe jedynie po przeprowadzonej rozprawie sądowej. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawał sąd spadku, czyli sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Od 1 marca 2009 roku notariusz może sporządzić tzw. akt poświadczenia dziedziczenia, ustawowego oraz testamentowego (dla testamentu notarialnego lub własnoręcznego, NIE dla testamentu ustnego).

Wydanie aktu u notariusza jest szybsze, niż w sądzie, ale też o wiele więcej kosztuje.

Bardzo problematycznym obostrzeniem, jest wymóg, aby u notariusza stawili się wszyscy spadkobiercy i złożyli w sposób zgodny poświadczenie dziedziczenia.

W sytuacji, gdy między spadkobiercami trwa spór o majątek, o to, kto dziedziczy i w jakich częściach – notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia. Taki spór można rozstrzygnąć jedynie na drodze sądowej.

Podpisany przez wszystkich dziedziczących akt notarialny notariusz rejestruje w systemie informatycznym. A dokładniej w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, który prowadzony jest przez Krajową Radę Notarialną. W taki sposób zarejestrowany akt nabywa mocy prawnej na równi z sądowym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

***

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj artykuł Spadek – czy możesz go nie przyjąć? Znajdziesz go na blogu Sprawa Spadkowa.

 

📌

Po przeczytaniu o nabyciu spadku u notariusza, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Opłaty ukryte w umowie o przyjęcie

Photo by Stephen Goldberg on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *