• sob.. lip 13th, 2024

    Prawo i gospodarka

    Wszystko o prawie i gospodarce

    Umowa o zakazie konkurencji – w jaki sposób można ją rozwiązać?

    Umowa o zakazie konkurencji

    W przypadku umowy o zakazie konkurencji, musisz pamiętać o tym, że jest kilka możliwości jej rozwiązania. Jednakże muszą być umieszczone na etapie zawierania umowy! Bez tych dodatkowych zapisów umowa jest nierozwiązywalna! Wyjątek stanowi tylko ten, który wynika z Tarczy 4.0.

    Sposoby rozwiązania umowy o zakazie konkurencji

    Warunek rozwiązujący

    Jednym ze sposobów zadbania o przyszłe rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji jest umieszczenie w niej warunku rozwiązującego. Warunek według art. 89 Kodeksu cywilnego ma być przyszły i niepewny. Przyjmuje się, że to zdarzenie rozwiązujące umowę powinno być niezależne od woli stron.

    Gdy warunek zostanie spełniony, to umowa o zakazie konkurencji zostaje rozwiązana.

    W praktyce jednak odpowiednie sformułowanie takiego warunku jest niezwykle problematyczne. Na wszelki wypadek sugerujemy dodanie do umowy innego sposobu na jej rozwiązanie.

    Umowne prawo odstąpienia

    Pracodawca może wprowadzić do umowy zapis, dzięki któremu będzie mógł w określonym terminie odstąpić od umowy. Jest to tak zwane umowne prawo odstąpienia regulowane artykułem 395 Kodeksu cywilnego.

    >>> Podstawowa zasada obliczania rażąco niskiej ceny

    Warunkiem skuteczności zastosowania tego środka rozwiązania umowy o konkurencji jest wskazanie strony, która jest uprawniona do odstąpienia (pracodawca) oraz terminu końcowego, w którym nastąpi odstąpienie od umowy.

    Zastrzeżenie odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji ma nastąpić do dnia rozwiązania stosunku pracy.

    Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji przez pracodawcę

    Czyli najkorzystniejsze rozwiązanie dla pracodawcy – może podjąć decyzję o rozwiązaniu nie tylko do końca obowiązywania umowy, ale także w trakcie trwania zakazu konkurencji.

    Dopuszczalność wypowiadania umów o zakazie konkurencji przez pracodawcę ma bogate orzecznictwo. Wyroki są aktualnie korzystne dla pracodawców. Np. w jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia może być sformułowana w sposób ogólny.

    W wyroku Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 roku przeczytamy, że „do skorzystania przez pracodawcę z wzajemnie uzgodnionego przez strony umowy uprawnienia do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę nie jest wymagane, aby w umowie strony wskazały konkretne przyczyny wypowiedzenia terminowej umowy o zakazie konkurencji. To pracodawca dokonując wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji jest uprawniony do oceny, czy ustały już przyczyny uzasadniające ten zakaz i ocena ta nie podlega kontroli sądowej, gdyż zależy od subiektywnego uznania pracodawcy, dbającego o ochronę własnych interesów” (wyrok SN z 12 listopada 2014 r., I PK 86/14).

    >>> Czy musisz podawać numer dowodu osobistego podczas podpisywania umowy? Sprawdź wpis: Numer dowodu czy PESEL? Czego wymagać od strony w umowie?

    Wypowiedzenie umowy – Tarcza 4.0

    W sytuacji obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenie epidemiologicznego ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Warunkami są ustanie stosunku pracy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

    Porozumienie stron

    Oczywiście, jak każda inna umowa, także ta o zakazie konkurencji może zostać rozwiązania na porozumieniem stron.

    Zastanawiasz się, czy pracownik może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji? – Przeczytaj artykuł Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji na blogu Tajemnica przedsiębiorstwa.

    Photo by Cytonn Photography on Unsplash

    ***

    Jesteś programistą i podpisujesz zakaz konkurencji? Podpowiemy na jakie kwestie zawarte w umowie zwrócić szczególną uwagę

    Jesteś programistą lub innym specjalistą IT i zamierzasz podpisać zakaz konkurencji? Sprawdź jakie zapisy umowy powinny wzbudzić Twoją czujność.

    Pamiętaj o tym, że kształt zakazu konkurencji będzie związany bezpośrednio z formą współpracy na jaką się decydujesz [Czytaj dalej…]

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *