• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Zawieszenie działalności gospodarczej

  Zawieszenie działalności gospodarczej

  Prowadzenie działalności gospodarczej to ryzykowne przedsięwzięcie. Czasem przecież możesz nie mieć zleceń, niekiedy złe warunki atmosferyczne będą utrudniać Ci wykonywanie działalności (jeśli prowadzisz ją na świeżym powietrzu).

  Może również się zdarzyć, że nie czynniki zewnętrzne, a wewnętrzne nie pozwolą Ci na wykonywanie pracy – choćby Twoje złe samopoczucie czy problemy zdrowotne.

  Zawieszenie działalności gospodarczej

  W tej sytuacji nie trzeba od razu kończyć swojej działalności (czyli wykreślać się z CEIDG czy likwidować spółki). Można ją po prostu zawiesić.

  Zawieszenie normuje art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Wskazuje on na warunki, jakie spełniać musi przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność. Są to:

  Niezatrudnianie pracowników

  Pamiętaj, że pracownikiem jest także np. osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. Nie jest natomiast pracownikiem osoba, z którą podpisałeś umowę o dzieło czy zlecenia.

  >>> Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży biletów wstępu?

  W związku z tym przy zawieszaniu działalności nie ma obowiązku rozwiązywania z nimi umów.

  „Zmieszczenie się” w okresie zawieszenia – od 30 dni do 24 miesięcy

  Ważne, żeby nie było ani krócej, ani dłużej. Jeśli przekroczysz 24 miesiące zawieszenia, organ dokona wykreślenia działalności z CEIDG z urzędu.

  Jeśli chodzi o terminy, istotną dla Ciebie informacją jest również fakt, że data rozpoczęcia zawieszenia i data wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

  Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

  Nie chodzi o zaprzestanie w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli zupełne zaniechanie jej prowadzenia.

  >>> Zapoznaj się z prawniczymi podcastami dla podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego: Wyjątkowe prawnicze podcasty – podcasty pierwszej wody

  W okresie zawieszenie następuje ograniczenie działalności do czynności dozwolonych przez ustawę. Są to:

  1. prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
  2. prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązania, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  3. prawo zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia
  4. prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  5. wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa
  6. prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  7. przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

  Jak widać, zawieszenie nie równa się całkowitemu nicnierobieniu 🙂

  Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu

  Musisz go skierować do CEIDG (1-osobowa działalność gospodarcza) lub do KRS (jeśli prowadzisz spółkę).

  Photo by NordWood Themes on Unsplash

  ***

  Działalność gospodarcza przy jednoczesnej pracy na etacie – 3 pytania na które musisz znać odpowiedź przed założeniem własnej firmy

  Działalność gospodarcza przy jednoczesnej pracy na etacie – myślisz o założeniu własnej firmy i połączeniu jej z pracą na etacie?

  Polskie prawo zezwala na łączenie etatu i własnej działalności gospodarczej. To dobre rozwiązanie, gdy chcesz „dorobić” lub przetestować swój nowy pomysł biznesowy.

  Zanim zaczniesz, to na początek warto znać odpowiedzi na 3. Następujące pytania [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *