• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Zbieg restrukturyzacji i upadłości

  Zbieg restrukturyzacji i upadłości

  Przesłanki złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości są poniekąd zbieżne.

  W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego jest to zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność, a przypadku ogłoszenia upadłości – niewypłacalność.

  Może więc się okazać, że w podobnym czasie do sądu wpłyną oba wnioski, np. jeśli wierzyciel będzie chciał doprowadzić do ogłoszenia upadłości dłużnika.

  A czasem to sam dłużnik przezornie składa oba wnioski.

  Zbieg restrukturyzacji i upadłości – który wniosek sąd rozpozna pierwszy?

  W przypadku, kiedy do sądu trafią dwa wnioski – o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjny, sąd zwykle najpierw rozpatrzy wniosek restrukturyzacyjny.

  Wynika to  z celu postępowania restrukturyzacyjnego – uniknięcia upadłości i zachowania przedsiębiorstwa.

  Sąd upadłościowy zazwyczaj wstrzyma się z rozpoznaniem wniosku upadłościowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie restrukturyzacji.

  Ale uwaga, sąd upadłościowy może zabezpieczyć majątek przedsiębiorcy w czasie, kiedy rozpoznawany jest wniosek restrukturyzacyjny.

  Kiedy sąd nie wstrzyma rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości?

  Sąd nie wstrzyma rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli sprzeciwia się temu interes ogółu wierzycieli.

  >>> Jakie elementy musi zawierać wiążące polecenie? – wywiad z mec. Marcinem Kozłowskim

  Zamiast tego sąd połączy wówczas wnioski do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnie o nich obu jednym postanowieniem.

  Sąd upadłościowy może jednak nie zastosować tego mechanizmu i po prostu rozpoznać wniosek o ogłoszenie upadłości.

  Stanie się tak, jeśli przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji (przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym) są znane sądowi upadłościowemu.

  Dotyczyć to ma np. sytuacji, gdy dłużnik celowo zwleka ze złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego i składa go w trakcie rozpoznawania przez sąd upadłościowy wniosku o ogłoszenie upadłości, co mogłoby doprowadzić do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w tym przedmiocie.

  Pozostałe zasady

  Dodatkowo, sąd nie może ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

  Gdyby natomiast zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, sąd musi się wstrzymać z rozpoznaniem wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się orzeczenia.

  >>> Czy znasz podcasty o biznesie prowadzone przez prawników? Sprawdź: Wyjątkowe Prawnicze Podcasty o biznesie

  Jeśli zostanie ogłoszona upadłość – sąd odmówi otwarcia restrukturyzacji.

  Jeśli postanowienie sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości zostanie uchylone, a sprawa przekazana sprawy do ponownego rozpoznania, zastosowany zostanie mechanizm opisany wyżej.

  Czy złożenie wniosku restrukturyzacyjnego zwalnia z odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości?

  Tak, ale pod jednym warunkiem. Restrukturyzacja musi zostać otwarta – sąd musi wydać postanowienie o otwarciu restrukturyzacji, nie wystarczy samo złożenie wniosku.

  Jeśli sąd odmówi otwarcia restrukturyzacji, to osoby, na których ciążył obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, poniosą negatywne konsekwencje swojego zaniechania. A rozpoznanie wniosku przez sąd niestety czasami może trochę potrwać.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości wywołuje skutki już od daty jego wniesienia.

  >>> W jaki sposób wypełnić obowiązek informacyjny gdy wprowadzasz wyrób włókienniczy do obrotu? Przeczytaj artykuł: Produkujesz ubrania? Podanie składu ubrania na metce to Twój obowiązek!

  Co oznacza, że nawet gdyby sąd odmówił otwarcia restrukturyzacji oraz niezależnie od tego, jak długo trwałoby postępowanie w tym przedmiocie, przedsiębiorca uniknie negatywnych konsekwencji związanych z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek o ogłoszenie upadłości złoży w ciągu 30 dni od powstania niewypłacalności.

  Dlatego właśnie w praktyce dłużnicy chcąc przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa najczęściej składają jednocześnie dwa wnioski – restrukturyzacyjny oraz o ogłoszenie upadłości.

  Zastanawiasz się, kiedy złożyć wniosek o upadłości? Artykuł na ten temat przeczytasz na blogu mec. Jakuba Ostrowskiego Upadłość spółki z o.o.

  Photo by Brad Neathery on Unsplash

  ***

  Plan restrukturyzacyjny

  Plan restrukturyzacyjny jest projektem działań dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, będącym jednocześnie analizą jego sytuacji ekonomicznej. To od niego zależy tak naprawdę, czy restrukturyzacja zakończy się sukcesem.

  Wyróżniamy dwa rodzaje planów restrukturyzacyjnych – wstępny i ten „właściwy”.

  Wstępny plan restrukturyzacyjny

  Zgodnie z art. 9 p.r., wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *