• pon.. kwi 15th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Krajowy Rejestr Sądowy

  Krajowy Rejestr Sądowy

  Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny

  Krajowy Rejestr Sądowy jest miejscem dostępnym dla wszystkich. Każdy, nie tylko radca prawny czy aplikant, może zobaczyć dane spółki czy stowarzyszenia w internecie czy przeglądać akta rejestrowe.

  Jawność KRSu jest wielowymiarowa.

  Wystarczy spojrzeć na art. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

  1. Rejestr jest jawny.
  2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
  3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

  Można więc przejrzeć sobie informacje w internecie, a można również złożyć wniosek o wydanie odpisu czy zaświadczenia.

  >>> Jesteś fotografem? Sprawdź w jakich sytuacjach o charakterze wyjątków możesz skorzystać ze stawki 8% podatku VAT

  Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o KRSie, każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  To znaczy mniej więcej tyle, że możesz iść do sądu rejonowego, do odpowiedniego wydziału, zajmującego się Krajowym Rejestrem Sądowym, poprosić o akta spółki (najlepiej znać jej numer KRS) i je przejrzeć na miejscu oraz wykonać fotokopie.

  Wyjątki od zasady jawności

  Ale oczywiście, nie ma takich zasad, od których nie byłoby wyjątków:

  a) Nie obejrzysz akt wykreślonego z rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, jeśli wykreślenie nastąpiło na mocy art. 59 i 60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane, lub uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności; wpisy wykreślone po upływie 10 lat od dokonania wpisu).

  W tej sytuacji dostęp do akt ma wyłącznie wykreślony podmiot oraz wierzyciel, na wniosek którego orzeczono o wpisaniu podmiotu.

  >>> Czy znasz podcasty o biznesie prowadzone przez prawników? Sprawdź: Wyjątkowe Prawnicze Podcasty o biznesie

  b) Nie każdy ma również do dokumenty będących podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców (zaległości podatkowe i celne, należności pobierane przez ZUS, informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika czy o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej).

  Jeśli zostały one wykreślone, ponieważ po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności, wówczas wyłącza się je z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.

  O KRS przeczytasz także na blogach: Zarząd w spółce akcyjnej oraz Zarząd w spółce z o.o.

  Photo by Luis Villasmil on Unsplash

  ***

  Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS?

  Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS – jakie konsekwencje mogą Ci grozić, gdy nie złożysz corocznego sprawozdania?

  W tym roku, tak samo jak w dwóch poprzednich, termin na złożenie sprawozdania finansowego został przesunięty do 15 października 2022 roku.

  W takiej sytuacji zwyczajne zgromadzenie wspólników Twojej spółki powinno odbyć się w dniu 30 września 2022 roku [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *