• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Przedawniony dług – przerwanie biegu przedawnienia

  Czy mój dług jest przedawniony? Jak obronić się przed przerwaniem biegu przedawnienia? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Przerwanie biegu przedawnienia.

  Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

  Przerwanie biegu przedawnienia reguluje art. 123 kodeksu cywilnego.

  Przede wszystkim z tej właśnie instytucji często korzystają firmy windykacyjne, dążąc do wyegzekwowania często nienależnych albo przedawnionych wierzytelności.

  Co przerywa bieg przedawnienia?

  Zgodnie z art. 123 k.c. są to:

  • każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • wszczęcie mediacji.

  >>> Spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości oznacza konieczność złożenia stosownego wniosku w określonym terminie – przeczytaj artykuł: Kto może a kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

  Co to oznacza w praktyce?

  Warto wystrzegać się najprostszego sposobu na przerwanie biegu przedawnienia, jakim jest złożenie oświadczenia o uznaniu długu, bez znaczenia, czy oświadczenie będzie złożone ze świadomością skutków czy też nie.

  Ważne będzie także oświadczenie złożone w sposób dorozumiany.

  Uznanie długu może zostać udowodnione przed sądem także w postaci notatki służbowej, sporządzonej przez osobę, która w imieniu dłużnika kontaktowała się telefonicznie, jeśli notatkę potwierdzi nagranie z rozmowy.

  Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

  ***

  Trwała niezdolność upadłego przesłanką do umorzenia zobowiązań

  Jesteś w trudnej sytuacji osobistej jako dłużnik? Trwała niezdolność upadłego istotnie jest przesłanką umorzenia zobowiązań bez planu spłaty. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

  Podstawowym sposobem zakończenia postępowania upadłościowego jest co do zasady ustalenie planu spłaty wierzycieli.

  Zwykle zatem oddłużenie następuje po wykonaniu spłat dłużnika na rzecz wierzycieli [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *