• niedz.. lut 5th, 2023

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez ustalenia planu spłaty. Kiedy należy zachować czujność?

Sąd ogłosił upadłość konsumencką Pani X, uważając wszystkie zobowiązania bez ustalania planu spłaty.

Po ogłoszeniu upadłości jeden z byłych wierzycieli, w drodze umowy cesji, sprzedał wierzytelność przysługującą mu wobec upadłej Pani X innemu podmiotowi. Podmiot ten profesjonalnie zajmował się skupywaniem długów i egzekwowaniu ich na swoją rzecz.

Co to oznacza w praktyce?

Po prawomocnym zakończeniu postępowania o upadłość konsumencką do Pani X został doręczony pozew zawierający nakaz zapłaty.

Pani X nie wiedziała, że jest dłużniczką nowego podmiotu, gdyż w ogóle nie ujawnił się on w postępowaniu upadłościowym.

Co należy zrobić?

Oczywiście taka wierzytelność została umorzona. Należało tę kwestię podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Od profesjonalnego podmiotu należy wymagać większej staranności w działaniach podejmowanych w obrocie prawnym. Dlatego też podmiot ten powinien sprawdzić, czy w stosunku do Pani X toczy lub toczyło się się postępowanie, a wówczas – jakie są możliwości dochodzenia roszczeń i czy wierzytelność nie została umorzona, tym bardziej, iż jest to wiedza powszechnie dostępna.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Zakończenie postępowania upadłościowego a egzekwowanie umorzonej wierzytelności”.

***

Po przeczytaniu: “Ogłoszenie upadłości a cesja długu”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Melinda Gimpel on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *