• pon.. kwi 15th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Na czym polega reprezentowanie spółki akcyjnej?

  Spółka akcyjna

  W tym wpisie zarysujemy na czym polega reprezentowanie spółki akcyjnej i kto może to robić. Odpowiemy także na pytania jak sprawdzić czy ktoś należy do zarządu i czy zarząd może upoważnić inne osoby.

  Zarząd w spółce akcyjnej

  Rolą spółek akcyjnych jako aktywnego podmiotu obrotu gospodarczego jest występowanie podczas negocjacji czy jako strony umów. W trakcie tych czynności spółki są reprezentowane przez odpowiednio umocowane osoby.

  W kodeksie spółek handlowych odnajdziemy informacje kim są te odpowiednio umocowane osoby – a mianowicie chodzi o zarząd spółki akcyjnej.

  Zarząd reprezentuje spółkę oraz prowadzi sprawy spółki.

  Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy – o liczbie członków w zarządzie decydują założyciele spółki i umieszczają tę informację w statucie spółki akcyjnej.

  Członkami zarządu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne.

  >>> Przeczytaj wywiad z mec. Marcinem Kozłowskim o wiążącym poleceniu i odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej

  Na czym polega reprezentowanie spółki akcyjnej?

  Reprezentowanie spółki akcyjnej to inaczej dokonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych.

  Członkowie zarządu są uprawnieni np. do:

  • prowadzenia rozmów z kontrahentami
  • podejmowania decyzji w imieniu spółki
  • podpisywania umów pożyczek, inwestycyjnych
  • podpisywania umów o pracę i współpracę.

  W sytuacji, gdy zarząd jest wieloosobowy nie oznacza to, że każdy jego członek musi się podpisać pod umową.

  W statucie spółki możesz znaleźć zapis, że każdy z członków może samodzielnie reprezentować spółkę.

  Członek zarządu może upoważnić także inne osoby do podpisywania umów, prowadzenia negocjacji czy składania oświadczeń woli.

  >>> Zapoznaj się z niszowymi prawniczymi podcastami do zadań specjalnych dla biznesu

  Jak sprawdzić czy ktoś jest członkiem zarządu?

  To, kto jest członkiem zarządu spółki sprawdzisz w dokumentach spółki, znajdujące się w sądzie, który tę spółkę rejestrował lub w internecie.

  Wejdź na stronę KRS i wpisz nazwę spółki – sprawdzisz kto jest członkiem zarządu, czy dana osoba ma pełnomocnictwo od członka zarządu oraz w jaki sposób spółka akcyjna jest reprezentowana.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat sprawnego zarządzania spółką, zapoznaj się z blogiem Jak założyć spółkę akcyjną. Jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Reprezentowanie spółki akcyjnej.

  Photo by Campaign Creators on Unsplash

  ***

  Spółka akcyjna – gdzie wpłacać pieniądze na akcje przed jej zarejestrowaniem?

  Aby założyć spółkę akcyjną i za jej akcje dostawać wkłady pieniężne, musisz przed jej rejestracją opłacić co najmniej 25% wartości nominalnej akcji. Ale jak to zrobić, skoro spółka akcyjna nie jest jeszcze zarejestrowana?

  Spółka akcyjna w organizacji

  Przed zarejestrowaniem spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa tzw. spółka akcyjna w organizacji. Powstała ona, gdy podpisałeś umowę spółki akcyjnej, czyli statut spółki. Ten typ podmiotu działa pomiędzy podpisaniem statutu, a oficjalnym wpisem do KRS [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *