• śr.. lis 30th, 2022

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Numer dowodu czy PESEL? Czego wymagać od strony w umowie?

Przy zawieraniu umów, jeśli jedną ze stron jest konsument, często powraca pytanie, czy w komparycji powinien znaleźć się numer dowodu osobistego czy PESEL, a może obie dane osobowe.

Jak powinna wyglądać prawidłowa komparycja w umowie?

Przykładowo może ona przybrać formę:
„Pan/Pani X (imię i nazwisko), zamieszkały/a w ……… przy ul. ……………, numer dowodu osobistego: ……………, PESEL: …………….

Dlaczego?

Numer dowodu osobistego nie jest potrzebną daną do zabezpieczenia interesów strony. W zupełności do tego celu wystarczy PESEL.

Aby wysłać wezwanie do zapłaty, pozwać daną osobę czy wyegzekwować należność, posługujesz się właśnie numerem PESEL.

PESEL jest niezmienny, numer dowodu natomiast ulegnie zmianie po wyrobieniu nowego dowodu.

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, powinniśmy przetwarzać tyle danych, ile do danego celu przetwarzania jest dla nas niezbędne.

Z tego względu należy rozważyć, czy druga indywidualna dana osobowa konkretnej osoby jest konieczna przy zawarciu danej umowy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Numer dowodu osobistego w umowie”.

***

Po przeczytaniu: “Numer dowodu czy PESEL? Czego wymagać od strony w umowie?”, zapraszamy również do lektury:

Obraz Sozavisimost z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *