• pon.. kwi 15th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce

  Czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce

  Tysiące osób zdecydowało się na ucieczkę przed wojną z Ukrainy do Polski. Wśród z nich są także lekarze weterynarii. Czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce?

  Tak! Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i lekarzem weterynarii, to masz możliwość podjęcia próby uznania Twoich kwalifikacji i wykonywania zawodu w Polsce!

  Dla kogo uznanie kwalifikacji zawodowych

  Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych określa kto może starać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce.

  Artykuł 1a Ustawy mówi nam o tym, że:

  1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy uzyskali w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te uznaje się na zasadach określonych w ustawie

  Jednakże należy pamiętać o punkcie 3. powyższego artykułu:

  Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także: 2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
  3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

  Innymi słowy: obywatel Ukrainy, który posiada status uchodźcy będzie miał możliwość starania się o uznanie jego kwalifikacji zawodowych!

  >>> Sprawdź podcasty dla branży medycznej tworzone przez prawników

  Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

  Co musi zrobić lekarz weterynarii, który posiada tytuł na wykonywanie zawodu na terenie Ukrainy i chce pracować w Polsce?

  Powinien wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczpospolitej Polskiej.

  Procedura i wymagane dokumenty opisane są w artykułach od 2 do 2k Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii.

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to odwiedź blog Psi paragraf dla weterynarii i przeczytaj artykuł o tytule Lekarz weterynarii z Ukrainy – czy może wykonywać zawód w Polsce?

  W artykule znajdziesz linki z wzorami wniosków i podstawami prawnymi wymaganymi przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Polsce.

  Photo by Lydia Torrey on Unsplash

  ***

  Zadatek czy zaliczka za szczeniaka

  Zastanawiasz się czy jako hodowca psów powinieneś brać zaliczkę a nie zadatek? Jakie są różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

  Hodowco, zaliczka czy zadatek za psa

  Często pojawiającym się problemem z perspektywy hodowcy jest kwestia, czy w umowie sprzedaży psa powinny znaleźć się „zadatek” czy „zaliczka” [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *