• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Estoński CIT po wprowadzeniu Polskiego Ładu

  Estoński CIT

  Polski Ład jest krytykowany z różnych przyczyn. Głównie dlatego, że pośpiech w jego uchwaleniu wygenerował wiele błędów i problemów.

  To może być więc dla Ciebie zaskoczenie, że Polski Ład wprowadził kilka pozytywnych zmian dotyczących estońskiego CIT-u.

  Czym charakteryzuje się estoński CIT po wprowadzeniu Polskiego Ładu? Jakie zmiany dotyczą tego podatku, a jakie obszary pozostały nietknięte?

  Na czym polega estoński CIT?

  W ogromnym uproszczeniu – zysk pozostawiony w spółce jest wolny od opodatkowania podatkiem CIT dopóki nie zostanie wypłacony do majątku wspólników. Gdy zaś zysk zostanie wypłacony do majątku wspólników, to w tej jedynie wysokości zostaje opodatkowany.

  Estoński CIT swoją nazwę zawdzięcza od Estonii, czyli kraju, w którym podobne rozwiązania podatkowe zostały wprowadzone lata temu.

  >>> Czy znasz podcasty o biznesie prowadzone przez prawników? Sprawdź: Wyjątkowe Prawnicze Podcasty o biznesie

  W Polsce estoński CIT obowiązuje od początku 2021 roku. Jednak w swojej zeszłorocznej wersji był bardziej skomplikowany i obwarowany licznymi obostrzeniami. W ich wyniku jedynie ok. 300 spółek skorzystało w ubiegłym roku z tej formy rozliczeń.

  Jednakże dzięki Polskiemu Ładowi wiele z tych obostrzeń zostało zniesionych. I dzięki temu estoński CIT może stanowić wartą rozważenia alternatywę dla dotychczasowego systemu rozliczeń dla wielu przedsiębiorców.

  Estoński CIT po wprowadzeniu Polskiego Ładu

  Zmiany w  stosowaniu estońskiego CIT-u wprowadzone po 1 stycznia 2022 roku:

  • rozszerzył się zakres podmiotów, które mogą się rozliczyć na podstawie zasad estońskiego CIT-u – oprócz spółek kapitałowych stał się on dostępny również dla spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych
  • usunięto górny limit przychodów
  • zrezygnowano z wymogu inwestowania zysku w wytwarzanie lub nabywanie środków trwałych
  • obniżono stawki ryczałtu i wynoszą one obecnie 20% dla „małych” podatników i 25% dla pozostałych podmiotów efektywnego opodatkowania CIT+PIT
  • uproszczono i zmniejszono podatek od przekształcenia
  • podatek od wyrównywania różnic przejściowych został odroczony (może w ogóle wygasnąć, jeżeli nie zrezygnujemy z niego przez 4 lata)
  • przejście na estoński CIT możliwe jest teraz (przy zachowaniu pewnych obowiązków rachunkowych) z początkiem każdego miesiąca, a nie jak to było wcześniej jedynie na początku każdego roku podatkowego.

  Estoński CIT – wymogi, które pozostały bez zmian

  Nie zmieniły się następujące warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, abyś mógł podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, czyli estońskiemu CIT-owi:

  • kryterium „czynnych” przychodów

  Podmiot, który chce zastosować zasady estońskiego CIT-u musi osiągać co najmniej 50% przychodów z działalności operacyjnej, z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług.

  >>> Czy dodanie PKD do działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy spółki?

  Innymi słowy: przychody z takich źródeł jak np. wierzytelności, odsetki, obrót instrumentami finansowymi, muszą stanowić mniej niż połowę wszystkich przychodów.

  • warunek zatrudnienia

  Podatnik (spółka) musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę 3 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty). Lub zatrudniać na podstawie innej umowy niż umowa o pracę 3 osoby, jeżeli wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla nich wynoszą kwotę trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, a podatnik odprowadza z tego tytułu składki ZUS.

  W stosunku do „małych podatników” warunek ten jest obniżony do zatrudnienia 1 osoby w pierwszym roku stosowania estońskiego CIT-u.

  Żadna z zatrudnionych osób nie może być akcjonariuszem, udziałowcem, czy wspólnikiem spółki (podatnika).

  • wymóg prostej struktury

  Wspólnikami spółek uprawnionych do korzystania z estońskiego CIT-u mogą być osoby fizyczne.

  Spółka (podatnik) nie może posiadać ani udziału, ani akcji, czy udziału w zysku w innych spółkach prawa handlowego.

  >>> Czy na podstawie umowy użyczenia samochodu jesteś uprawniony do bezpłatnego korzystania z samochodu w czasie trwania umowy? Sprawdź we wpisie: Umowa użyczenia samochodu a parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego

  Dodatkowo, wspólnicy jak i sama spółka nie mogą otrzymywać świadczeń wynikających z roli fundatorów, beneficjentów trustu czy struktur powierniczych.

  • kryterium MSR

  Spółka (podatnik) musi prowadzić księgi wyłącznie w oparciu o polskie przepisy o rachunkowości.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu estońskiego CIT-u przeczytaj artykuł Estoński CIT 2.0(22). Znajdziesz go na blogu Dla spółek, który jest skierowany dla spółek prowadzących działalność na szeroką międzynarodową skalę.

  Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

  ***

  Przekształcenie w spółkę – czy da się płacić 9% CIT?

  Jak już tu jesteście pewno sporo wiecie o przekształceniu firmy i tylko pogłębiacie swoją wiedzę. Możliwe, że ściągnęła Was tutaj Nowy Ład.

  Możliwe, że jesteście w martwym punkcie.

  Mianowicie doszliście do wniosku, że przekształcenie działalności lub spółki cywilnej w spółkę handlową, czy też wniesienie przedsiębiorstwa aportem do niej wykluczy możliwość skorzystania z atrakcyjnej 9% stawki CIT [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *