• śr.. lis 30th, 2022

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jak zgłosić do niego szkodę

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jak zgłosić do niego szkodę

Każdy, kto posiada pojazd mechaniczny powinien wykupić ubezpieczenie OC. Jednakże czasem zdarza się, że szkodę wyrządził sprawca nie posiadający polisy, albo, co gorsza, nieznany sprawca.

Jeżeli taka sytuacja dotyczy Ciebie, to musisz zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFG to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń dla ofiar wypadków i kolizji drogowych. Ale w sytuacji, gdy wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez nieubezpieczonych (w tym rolników) lub gdy ich sprawca nie został ustalony.

Do obowiązków UFG należy także kontrola kierowców w celu ustalenia czy są ubezpieczeni i karanie tych, którzy nie wykupili polisy OC.

Dzięki Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu masz możliwość, jako osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji lub jako osoba najbliższa w przypadku śmierci poszkodowanego, aby uzyskać stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Jak zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Zgłoszenia szkody do UFG należy dokonać poprzez dowolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU), które oferuje ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

TU ma obowiązek przyjęcia każdego zgłoszenia szkody.

Ubezpieczyciel po otrzymanym zgłoszeniu przeprowadza postępowanie likwidacyjne.

Podczas postępowania likwidacyjnego bada się stan faktyczny wypadku komunikacyjnego, czy roszczenie jest zasadne. Ustala się także wysokość odszkodowania i wskazuje się na dokumenty, jakie zgłaszający roszczenie musi przedłożyć w celu uszczegółowienia odszkodowania.

Następnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe przesyła akt szkody do UFG i informuje o fakcie przesłania poszkodowanego.

To Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny weryfikuje otrzymane dokumenty i wydaję decyzję o przyznaniu bądź odmowie wypłacenia świadczenia.

UFG wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania akt szkody od TU.

Termin ten może być jednak przedłużony, jeśli nie jest możliwe ustalenie okoliczności niezbędnych do wydania decyzji przez UFG.

Bezsporna część świadczenia powinna jednak być wypłacona w ciągu 30 dni.

A co gdy dostaniesz decyzję odmowną lub niską kwotę wypłaconego świadczenia?

Jeśli dostałeś decyzję odmowną lub kwota wypłaconego świadczenia nie satysfakcjonuje Cię, to możesz wkroczyć na drogę sądową.

Spory z UFG nie należą do najprostszych – szczególnie w przypadku, gdy nie można ustalić sprawcy i okoliczności zdarzenia.

Proces potrafi trwać latami ze względu na to, że sąd musi uzyskać opinię biegłych sądowych z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych i wypadków.

Jeżeli jednak sąd rozstrzygnie pozytywnie dla Ciebie spór, to możesz liczyć na odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z blogiem Zadośćuczynienie po wypadku.

 

📌

Po przeczytaniu o Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Uszczerbek na zdrowiu

Photo by Stephen Tafra on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *