• śr.. lis 30th, 2022

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa a data na uzupełnionym dokumencie

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa

Wykonawcy czasem załączają do oferty pełnomocnictwa z błędami. Nieodpowiednio określają podmioty czy składają nieprawidłowe podpisy. W takiej sytuacji następuje wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa. Jaką datą należy opatrzeć uzupełnione pełnomocnictwo?

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa – skąd rozterki z datą?

Jeżeli jako wykonawca popełnisz błąd w swoim pełnomocnictwie, to na mocy art. 128 ustawy PZP zamawiający wezwie Cię do uzupełnienia pełnomocnictwa.

Jeśli wykorzystujesz podpis kwalifikowany, osobisty czy zaufany, to automatycznie oznacza on faktyczną datę złożenia podpisu.

I tu pojawia się pytanie – czy data złożonego podpisu na uzupełnionym pełnomocnictwie może być późniejsza, niż data złożenia oferty?

Data uzupełnionego pełnomocnictwa

Możesz złożyć uzupełnione pełnomocnictwo zarówno z datą adekwatną do czasu dokonania czynności, jak i z datą późniejszą. Jednakże z pełnomocnictwa musi wynikać, że jako pełnomocnik jesteś umocowany do dokonania czynności w czasie jej dokonania. Dla przykładu w chwili złożenia oferty.

Ustawodawca nadał przepisy pozwalające na złożenie, poprawienie czy uzupełnienie dokumentów. Wskazał zarazem, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 128 ust 1 PZP ma złożyć podmiotowe środki dowodowe, które są aktualne w dniu ich złożenia.

Możesz zarzucić, że powyższy przepis nie wskazuje wprost na dokumenty pełnomocnictwa. Miej jednak na uwadze, że pełnomocnictwa zostały objęte procedura uzupełniania i poprawiania. Innymi słowy możliwe jest złożenie poprawionego dokumenty pełnomocnictwa z podpisem elektronicznym złożonym po terminie składania ofert.

Warunkiem ku temu koniecznym jest to, że z treści pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnik był upoważniony do dokonania czynności w chwili jej dokonania, czyli w momencie złożenia oferty.

Jeżeli interesuje Cię prawo zamówień publicznych, a działasz w branży budowlanej, to koniecznie śledź wpisy na blogu Między młotem a kowadłem. Lekturę zacznij od artykułu o tytule Uzupełnianie pełnomocnictwa a data na dokumencie.

📌

Po przeczytaniu „Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa a data na uzupełnionym dokumencie”, zapraszamy również do lektury:

Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty – jak podpisywać ofertę przetargową (i inne dokumenty)?

Jak liczyć termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Photo by NORTHFOLK on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *