• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Dobrze przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to połowa Twojego sukcesu.

  Zapewne siadając do niego, chcesz wiedzieć na jego temat jak najwięcej. Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna się bowiem wraz ze złożeniem odpowiedniego wniosku.

  Jest to pierwsze pismo w sprawie, które musi spełniać ściśle określone w przepisach prawa warunki.

  Co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Przede wszystkim konieczne jest, aby wniosek zawierał oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma (wniosek), osnowę wniosku (w skrócie – o co wnosimy), podpis strony oraz wymienienie załączników.

  Oczywiście to nie wszystko – warunki szczegółowe wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej określa przepis art. 491(2) ust. 4 Prawa upadłościowego i naprawczego.

  >>> Jak wygląda opieka prawna nad klientem, który chce ogłosić upadłość konsumencką? – wywiad z mec. Agatą Bicką-Cenzartowicz

  We wniosku powinny się wobec tego znaleźć następujące informacje:

  1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
  3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
  5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
  6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
  7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
  8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491(4) ust. 2 i 3 (przepisy dotyczące przesłanek oddalenia wniosku).

  Dłużnik nie musi składać żadnych oświadczeń co do zgodności jego danych z prawdą. Natomiast musi się liczyć z możliwością oddalenia jego wniosku, jeśli sąd stwierdzi, że dane które podał są nieprawdziwe lub niezupełne.

  Sądem właściwym jest sąd rejonowy wyznaczony do rozpoznawania w I instancji spraw upadłościowych.

  >>> Czy znasz podcasty o biznesie prowadzone przez prawników? Sprawdź: Wyjątkowe Prawnicze Podcasty o biznesie

  Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  I jeszcze jedna informacja, dla wszystkich zastanawiających się, kto jest podmiotem uprawniony do złożenia takiego wniosku – tylko i wyłącznie dłużnik!

  Jest to prawo, a nie obowiązek dłużnika, i z tego uprawnienia może skorzystać wtedy, gdy uzna to za stosowne. Nie ma żadnych mechanizmów przymuszających do złożenia tego wniosku.

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Odwiedź blog mec. Anny Błach Upadłość konsumencka.

  Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

  ***

  Kto może a kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

  Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Kto musi złożyć taki wniosek?

  Spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości oznacza konieczność złożenia stosownego wniosku w określonym terminie.

  niełożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości wiążą się negatywne konsekwencje wobec osób, które tego nie zrobiły – np. odpowiedzialność za szkodę wierzycieli tym wywołaną. Warto dlatego wiedzieć, na kim dokładnie ciąży ten obowiązek [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *