• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Czym jest przewóz busami na potrzeby własne

  Czym jest przewóz busami na potrzeby własne

  Od 21 maja 2022 roku przewozy międzynarodowe pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) od 2,5 do 3,5 tony wymagają unijnej licencji.

  Brak takiej licencji kwalifikowany jest jako naruszenie najpoważniejsze i jest obłożony karami.

  Natomiast przewozy busami na potrzeby własne, zarówno międzynarodowe jak i krajowe, nie wymagają licencji wspólnotowej.

  Czym jest więc przewóz busami na potrzeby własne?

  Przewóz busami na potrzeby własne

  Artykuł 4 pkt 4 Ustawy o transporcie drogowym definiuje przewóz na potrzeby własne.

  Przewóz na potrzeby własne musi być niezarobkowy a także wykonywany pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

  >>> Zapoznaj się z prawniczymi podcastami dla podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego: Wyjątkowe prawnicze podcasty – podcasty pierwszej wody

  To każdy przejazd po drogach publicznych międzynarodowych i krajowych. Z pasażerami i bez pasażerów. Załadowany lub bez ładunku.

  Ponadto przewóz busami na potrzeby własne musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • Pojazdy samochodowe są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników
  • Przedsiębiorca posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdami
  • Gdy pojazd jest załadowany – przewożone rzeczy są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wydobyte, wyprodukowane, wydzierżawione, wynajęte, przetworzone lub naprawione. Czy też cel przejazdu to przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin
  • Przewóz busami na potrzeby własne nie może być przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

  Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

  Przewóz na potrzeby własne może wykonywać przedsiębiorca lub jego pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

  Jeśli pojazd będzie prowadził pracownik na umowie cywilno-prawnej  (np. na zlecenie czy na jednoosobowej działalności gospodarczej), to przewóz zostanie uznany jako transport drogowy bez licencji.

  >>> Przeczytaj także artykuł: Najważniejsze informacje o książeczce sanepidowskiej

  Kara za transport drogowy bez licencji wynosi w Polsce 12 000 złotych.

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z blogiem Prawnicy Transportu.pl. Jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Przewozy busami na potrzeby własne.

  Photo by Markus Winkler on Unsplash

  ***

  Katastrofa drogowa

  Przestępstwo to opisane jest w art. 173 k.k. Cechą odróżniającą katastrofę w ruchu od wypadku jest zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

  Przestępstwo to można popełnić umyślnie albo nieumyślnie. W ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym katastrofa umyślna występuje niezwykle rzadko a i wtedy rozważać można inną kwalifikację prawną. Przykładem może być sprawa pilota Aleksandra Lubitza [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *