• pon.. kwi 15th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Wychowawstwo klasy z perspektywy nauczyciela

  Wychowawstwo klasy z perspektywy nauczyciela

  Wychowawstwo klasy z perspektywy nauczyciela to w świetle prawa jego obowiązek, powierzony przez dyrekcję szkoły.

  To pozwala na zrealizowanie zadań statutowych szkoły w ramach czasu pracy nauczyciela.

  Podstawę prawną znajdziesz w art. 7 ust. 1 KN w zw. z art. 100 KP, art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN.

  Przyczyny odmowy wychowawstwa

  Zgodnie z prawem oświatowym Ewentualne przyczyny odmowy przyjęcia wychowawstwa przez nauczyciela może określać statut szkoły.

  W braku tej regulacji nauczyciel musi uzasadnić odmowę wychowawstwa i powołać się na ważne przyczyny. Dyrekcja powinna indywidualnie ocenić ich zasadność.

  >>> Jak wygląda opieka prawna nad klientem, który chce ogłosić upadłość konsumencką? – wywiad z mec. Agatą Bicką-Cenzartowicz

  Na co możesz się powołać

  Zwolnienie z pełnienia obowiązku wychowawstwa klasy możesz uzyskać w sytuacji, gdy m.in.:

  • jesteś zatrudniony/zatrudniona w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć;
  • udokumentowane problemy zdrowotne;
  • posiadane wykształcenie lub dokształcanie się w celu uzupełnienia kwalifikacji;
  • wykonywanie ważnych zadań społecznych;
  • przydzielone inne ważne dla szkoły stałe prace i zajęcia.

  Jeśli nie uzasadnisz odmowy

  W sytuacji braku uzasadnienia lub niezasadności wskazanej przez Ciebie przyczyny, dyrektor może odmówić i powierzyć Ci funkcję wychowawcy klasy.

  >>> Przeczytaj także artykuł: Organizacja dyżurów w szkole między lekcjami

  Jeśli nie podejmiesz funkcji wychowawcy

  Jeśli mimo powierzenia Ci przez dyrektora funkcji wychowawcy, nie wykonasz tego obowiązku lub nieprawidłowo ją zrealizujesz, może to skutkować przez Ciebie wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.
  Podstawą będzie art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt. 1 KN.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Czy można i na jakiej podstawie nie przyjąć wychowawstwa? Znajdziesz go na blogu Karta Nauczyciela.

  Photo by NeONBRAND on Unsplash

  ***

  Dodatek na start dla nauczyciela stażysty

  Jesteś nauczycielem stażystą? Przeczytaj o dodatku na start.

  Od września 2019 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzające dodatek na start dla nauczyciela stażysty.

  Zastąpił on dotychczasowy zasiłek na zagospodarowanie.

  Podstawę stanowi art. 53a ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *