• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Podstawy wykluczenia czyli jak podważyć ofertę konkurenta

  Podstawy wykluczenia czyli jak podważyć ofertę konkurenta

  Podstawy wykluczenia to narzędzie, które pozwoli Ci w skuteczny sposób podważyć ofertę konkurenta.

  Co to są podstawy wykluczenia

  To element podmiotowej kwalifikacji wykonawców.

  Są przeciwne do warunków udziału w postępowaniu.

  Warunki udziału w postępowaniu mają bowiem charakter pozytywny – określają kto może złożyć ofertę.

  Natomiast podstawy wykluczenia maja charakter negatywny – odpowiadają na pytanie kto NIE może złożyć oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Innymi słowy: jeśli w stosunku do wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia to jego oferta zostanie po prostu odrzucona.

  >>> Sprawdź, jak obliczyć rażąco niską cenę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

  Rodzaje podstaw wykluczenia

  Mogą mieć charakter obligatoryjny i fakultatywny.

  Podstawy wykluczenia obligatoryjne

  Wynikają wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Mają zastosowanie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy zamawiający wspomina o nich w jakichkolwiek dokumentach.

  Przykłady podstaw wykluczenia obligatoryjnych:

  • Skazanie za określone przestępstwa: wykonawcy, członka jego zarządu, członka rady nadzorczej, prokurenta czy też wspólnika w określonych spółkach
  • Zaleganie z podatkami, opłatami, składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  • Zawarcie porozumienia z innymi wykonawcami, które zakłóca konkurencję.

  >>> Czy znasz podcasty o biznesie prowadzone przez prawników? Sprawdź: Wyjątkowe Prawnicze Podcasty o biznesie

  Podstawy wykluczenia fakultatywne

  Aby fakultatywne podstawy wykluczenia zadziałały, zamawiający musi je wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie zamówienia.

  Innymi słowy: jeśli nie znalazłeś w ogłoszeniu o zamówienia lub w dokumentach zamówienia fakultatywnych podstaw wykluczenia, to znaczy, że nie obowiązują w danym postępowaniu.

  Natomiast wskazanie fakultatywnej podstawy sprawia, że jest ona wiążąca.

  Przykłady podstaw wykluczenia fakultatywnego:

  • Wprowadzenie zamawiającego w błąd
  • Wcześniejsze zawinienie poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
  • Czy też otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości, zarządzanie aktywami przez sąd lub likwidatora, zawarcie układu z wierzycielami, zawieszenie działalności itp.

  >>> Przeczytaj także wywiad z mec. Bartoszem Majdą o zasadzie jawności w Prawie zamówień publicznych

  Chcesz wiedzieć jak udowodnić brak podstaw wykluczenia lub ile trwa czas wykluczenia?

  Przeczytaj artykuł o podstawach wykluczenia. Znajdziesz go na blogu Odwołanie do KIO.

  Photo by Daniil Onischenko on Unsplash

  ***

  Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty – jak podpisywać ofertę przetargową (i inne dokumenty)

  Dziś zarysujemy w jakiej formie można podpisywać ofertę przetargową (oraz inne dokumenty). Wyjaśnimy dokładniej czym jest podpis osobisty, bo to on budzi najwięcej problemów interpretacyjnych podczas przygotowywania ofert do przetargu.

  W jakiej formie podpisać ofertę

  Zasady podpisywania ofert określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

  Obecnie w postępowaniu o udzielenie zamówienie nie można podpisywać oferty odręcznie [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *