• pon.. lut 26th, 2024

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Jak liczyć termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Jak liczyć termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej musi nastąpić w odpowiednim terminie – złożenie go po terminie niesie poważne konsekwencje.

Jak liczymy termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej?

Z ustawy Prawo zamówień publicznych dowiemy się, że termin liczymy według przepisów Kodeksu cywilnego:

  • Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia
  • Jeśli pewne zdarzenie jest początkiem terminu oznaczonego w dniach, przy obliczaniu terminu nie bierze się pod uwagę dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie
  • Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego po dniu wolnym.

>>> Kiedy otrzymuje się wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w postępowaniu przetargowym? – wywiad z mec. Dawidem Pantakiem

Od czego zależy termin na wniesienie odwołania?

Termin na wniesienie odwołania zależy od tego za pomocą jakich środków komunikacji zamawiający przesłał informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania. A także od tego, czy postępowanie prowadzone jest powyżej, czy poniżej progów unijnych. Zamawiający najczęściej przesyła informację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W postępowaniu powyżej progów unijnych termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni. W postępowaniu poniżej progów unijnych termin wynosi 5 dni.

Chcesz poznać konkretne przykłady w jaki sposób liczyć termin na wniesienie odwołania na KIO – odwiedź blog Odwołanie do KIO i przeczytaj artykuł Termin na wniesienie odwołania do KIO.

Zdjęcie: Marissa Grootes

***

Do kiedy zamawiający może formułować warunki udziału w przetargu?

Załóżmy, że to do Ciebie należy wygrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Żadne odwołanie nie zostało wniesione, od zamawiającego dostałeś projekt umowy, który podpisałeś, a następnie ustaliłeś termin podpisania protokołu przekazania terenu.

I tę dobrą passę przerywa wiadomość od zamawiającego, w której informuje Cię o odrzuceniu Twojej oferty – na przykład ze względu na to, że kierownik robót, którego wskazałeś w umowie nie odpowiada jego oczekiwaniom, mimo tego, iż kierownik spełnia warunki formalne ujęte w dokumentacji przetargu [Czytaj dalej…]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *