• niedz.. lut 5th, 2023

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Jak liczyć termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej musi nastąpić w odpowiednim terminie – złożenie go po terminie niesie poważne konsekwencje.

Jak liczymy termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej?

Z ustawy Prawo zamówień publicznych dowiemy się, że termin liczymy według przepisów Kodeksu cywilnego:

  • Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia
  • Jeśli pewne zdarzenie jest początkiem terminu oznaczonego w dniach, przy obliczaniu terminu nie bierze się pod uwagę dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie
  • Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego po dniu wolnym.

Od czego zależy termin na wniesienie odwołania?

Termin na wniesienie odwołania zależy od tego za pomocą jakich środków komunikacji zamawiający przesłał informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania. A także od tego, czy postępowanie prowadzone jest powyżej, czy poniżej progów unijnych. Zamawiający najczęściej przesyła informację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W postępowaniu powyżej progów unijnych termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni. W postępowaniu poniżej progów unijnych termin wynosi 5 dni.

Chcesz poznać konkretne przykłady w jaki sposób liczyć termin na wniesienie odwołania na KIO – odwiedź blog „Odwołanie do KIO ” i przeczytaj artykuł „Termin na wniesienie odwołania do KIO”.

***

Po przeczytaniu: “Jak liczyć termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej”, zapraszamy również do lektury:

Obraz z https://www.uzp.gov.pl/kio

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *