• niedz.. lut 5th, 2023

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Czy spółka cywilna może być stroną umowy?

Spółka cywilna

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na pytanie czy spółka cywilna może być stroną umowy. Zastanowimy się również, dlaczego tak ważne jest to z kim zawierasz umowę.

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to rodzaj umowy cywilnej pomiędzy dwoma lub większą liczbą przedsiębiorców. Umówili się oni w formie pisemnej i sporządzili taką umowę, by prowadzić wspólnie działania gospodarcze na określonych zasadach.

Ten rodzaj umowy pomiędzy przedsiębiorcami nie wymaga aktu notarialnego. Nie będzie nigdzie zarejestrowany. Jedynie wspólnicy spółki cywilnej oraz osoby, którym przedstawią swoją umowę będą znały jej treść.

To przedsiębiorcy zawierają umowę spółki cywilnej, jednak część tej spółki mogą stanowić zarówno osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółka z o. o.) czy ułomne osoby prawne (np. spółka jawna).

Z treści umowy spółki cywilnej dowiemy się również kto jest uprawniony do reprezentowania tej spółki. Czy wystarczy tylko jeden wspólnik, aby złożyć podpis pod umową, którą planujemy z nim podpisać, czy podpisy muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Czy zawrzesz umowę ze spółką cywilną?

Jeżeli stroną Twojej przyszłej umowy mają być przedsiębiorcy, którzy prowadzą wspólne działania jako spółka cywilna, to wasza umowa również musi być zawarta w formie spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie posiada jednak osobowości prawnej. Nie może zaciągać zobowiązań, ani być podmiotem określonych obowiązków – nie możesz zawrzeć umowy ze spółką cywilną!

W przypadku osób fizycznych, które tworzą spółkę cywilną, zawierasz umowę np. z Panem Kowalskim, z Panem Nowakiem, którzy działają w formie spółki cywilnej. Aby prawidłowo zawrzeć umowę musisz oznaczyć strony działające w strukturze spółki cywilnej!

Osoby fizyczne w umowie powinny zostać dobrze opisane. Muszą podać dane typu: imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziba oraz numer NIP.

Jednakże stronami mogą być również podmioty prawne. Wtedy umowę zawieramy np. z Dom spółka z o.o. i Panem Kowalskim, działających w formie spółki cywilnej.

Osoba prawna sporządzając z Tobą umowę powinna podać następujące dane: pełna nazwa spółki z o. o., siedziba spółki, numer NIP, wysokość kapitału zakładowego, numer w KRS oraz wskazać sąd, w jakim przechowywane są dokumenty tej spółki.

Dlaczego tak ważne jest to z kim zawierasz umowę?

Pamiętaj o tym, że nie da się pozwać spółki cywilnej. Ewentualne powództwo będziesz wytaczać przeciwko przedsiębiorcom działającym w formie spółki cywilnej. Dlatego tak ważne jest odpowiednie oznaczenie stron umowy.

Zapraszamy do odwiedzenia bloga Prawa i obowiązki wykonawcy. Odszukaj tam ten wpis o tytule Umowa ze spółką cywilną czyli z kim tak naprawdę? Jak skutecznie zawrzeć umowę. Znajdziesz tam nagranie na YouTubie o tym samym tytule, w którym Pani Mecenas Aneta Bernat opowiada o zawiłościach prawnych zawierania umów z przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej. Dowiesz się z niego m.in. w jaki sposób zweryfikować, czy podmioty, które weszły z Tobą w umowę, rzeczywiście działają w ramach spółki cywilnej.

📌

Po przeczytaniu „Czy spółka cywilna może być stroną umowy?”, zapraszamy również do lektury:

Umowa z konsumentem – czy szkoła językowa może podnieść cenę swoich zajęć z dnia na dzień?

Jak bank dopomógł w odzyskaniu pieniędzy od dłużnika

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *