• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Organizacja dyżurów w szkole między lekcjami

  Organizacja dyżurów w szkole między lekcjami

  Czy nauczyciel musi pełnić dyżur w czasie przerwy? Jak dyżury mają się do odpoczynku w czasie pracy? Czy dyrektor może ukarać nauczyciela za brak obecności na dyżurze? Organizacja dyżurów w szkole między lekcjami.

  Podstawa prawna

  Kwestię bezpieczeństwa w szkole, w tym także organizacji dyżurów, reguluje ustawa o systemie oświaty w art. 39 ust. 1.

  Zgodnie z tym przepisem, dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne higieniczne warunki pracy.

  Dyżury pełnione przez nauczycieli w czasie pauzy między lekcjami mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa.

  >>> Czy nauczyciel w prywatnej placówce jest zatrudniony w oparciu o Kartę Nauczyciela? Przeczytaj artykuł: Prywatna placówka a Karta Nauczyciela

  Czy pełnienie dyżuru jest obowiązkiem nauczyciela

  Tak, pełnienie dyżuru w czasie przerwy stanowi obowiązek nauczyciela, tak samo jak prowadzenie zajęć dydaktycznych.

  Podstawę stanowi art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

  Organizacja dyżurów

  Szczegółowe regulacje znajdują się w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach w § 14 ust. 1.

  Brak obecności na dyżurze oznacza brak wykonywania obowiązków. W związku z tym może zostać zakwalifikowany jako naruszenie obowiązków, porządku i dyscypliny pracy, może oznaczać w niektórych przypadkach odpowiedzialność dyscyplinarną.

  Dyrektor powinien uwzględnić warunki przybycia nauczyciela na dyżur, tak aby miał możliwość rozpocząć dyżur punktualnie i pełnić go w sposób optymalny.

  >>> Czy znasz wyjątkowe prawnicze podcasty tworzone przez kobiety?

  Przerwa w czasie pracy

  Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii dyżuru nauczyciela w czasie pracy, przeznaczonej na odpoczynek.

  Należy sięgnąć po Kodeks pracy. Podstawę znajdziemy w art. 134, który mówi o 15-minutowej przerwie w pracy wliczanej do czasu pracy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

  Szczegółowo organizację dyżurów i rozdzielenie ich między nauczycieli decyduje dyrektor szkoły.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Dyżury nauczycieli w czasie przerw.

  Znajdziesz go na blogu Karta Nauczyciela.

  Photo by Tra Nguyen on Unsplash

  ***

  Czy nauczyciel musi sprawować opiekę nad uczniem w czasie okienka

  „Okienka śródlekcyjne” nie są czasem wolnym nauczyciela. Dowiedz się, z czego to wynika i co oznacza w praktyce.

  Czy nauczyciel musi sprawować opiekę nad uczniem w czasie okienka?

  Art. 42 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *