• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Umowa rezerwacyjna – nowa Ustawa deweloperska

  Umowa rezerwacyjna

  Do pojawienia się nowej Ustawy deweloperskiej w kwestii umów rezerwacyjnych panowała duża dowolność. Wcześniejsza ustawa nie przewidywała bowiem regulacji, które określały formę i treść umowy rezerwacyjnej.

  Ta dowolność nie zadowalała Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego naciskał on na ustawowe uregulowanie umowy rezerwacyjnej.

  W niniejszym wpisie zarysujemy czym jest umowa rezerwacyjna oraz co musi zawierać.

  Umowa rezerwacyjna – czy jest obowiązkowa

  Kwestie, takie jak:

  • Definicja umowy
  • Jej forma i treść
  • Czas trwania
  • Nowe obowiązki deweloperów, np. te związane ze zwrotem opłaty rezerwacyjnej,

  i inne, związane z umową rezerwacyjną, są uregulowane w art. 29-34 nowej Ustawy deweloperskiej.

  Tak jak do tej pory – zawieranie umowy rezerwacyjnej nie jest obowiązkowe.

  >>> Sprawdź, jak obliczyć rażąco niską cenę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

  Przedmiot i forma umowy rezerwacyjnej

  Stronami umowy rezerwacyjnej są: deweloper oraz osoba zainteresowana ofertą sprzedaży – rezerwujący.

  Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego.

  Umowa może mieć wyłącznie formę pisemną pod rygorem nieważności.

  Co musi zawierać umowa rezerwacyjna

  Treść umowy musi w szczególności wskazywać:

  • Strony, miejsce i datę zawarcia
  • Cenę lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego
  • Wysokość opłaty rezerwacyjnej – ale istnieje możliwość zawarcia takiej umowy bez obowiązku uiszczenia opłaty za rezerwację
  • Okres rezerwacji – musi to być czas określony. A w sytuacji, gdy rezerwujący musi ubiegać się o kredyt, to czas rezerwacji musi uwzględniać okres niezbędny do uzyskania przez niego decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu
  • Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego
  • Określenie powierzchni użytkowej lokalu/domu.

  >>> W jakim celu wdrożono EUDAMED? Rejestracja do bazy EUDAMED – dla kogo i od kiedy obowiązkowa?

  Umowa rezerwacyjna zawsze z prospektem

  Do umowy rezerwacyjnej musisz dołączyć prospekt.

  A w trakcie trwania tejże umowy, jako deweloper, masz obowiązek informować rezerwującego o każdorazowej zmianie wprowadzonej do prospektu lub do jego załącznikach.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Przeczytaj artykuł Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej cz. I. Znajdziesz go na blogu Jakim prawem.

  Photo by Hans Eiskonen on Unsplash

  ***

  Wady istotne i odmowa odbioru lokalu – nowa ustawa deweloperska

  W dzisiejszym wpisie zarysujemy jak wygląda procedura odbioru lokalu według nowej ustawy deweloperskiej oraz czym są wady istotne, które spowodują, że klient nie odbierze nowego lokum od dewelopera.

  Wady istotne – nowe uprawnienia klientów deweloperów

  Ustawa deweloperska wprowadza szereg nowych przepisów m.in. to, że nabywca może odmówić dokonania odbioru lokalu.

  Nabywca dokona tego, gdy uzna, że nowe lokum posiada wadę istotną [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *