• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

  Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

  Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół unormowane są na poziomie ustawowym. Możliwość nauki w Polsce przez ucznia jest niezależna od podstawy prawnej jego pobytu.

  Zasady przyjęcia ukraińskich dzieci do polskich szkół

  • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki dotyczy dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat. Dzieci z Ukrainy są przyjęte do szkół publicznych i objęte opieką i nauczaniem na tych samych zasadach, co dzieci polskie
  • Przyjęcie do szkół ma miejsce podczas całego roku szkolnego
  • Ażeby zapisać dziecko do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa w rejonie zamieszkania dziecka przyjmuje z urzędu. Szkoły podstawowe poza rejonem i ponadpodstawowe przyjmują, jeżeli posiadają wolne miejsca
  • Jeżeli rodzice dziecka nie mogą znaleźć szkoły z wolnymi miejscami w odpowiedniej klasie, powinni zgłosić się do organu prowadzącego szkoły – np. wydziału edukacji powiatu lub gminy – z prośbą o wskazania placówki z wolnymi miejscami
  • Aby ustalić klasę (rok nauki) do której ma uczęszczać dziecko przedkłada się dokumenty z poprzedniej szkoły na Ukrainie. Nie muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli nie posiadacie dokumentów z poprzedniej szkoły, to wystarczy oświadczenie rodziców o sumie lat nauki. Dodatkowo, rodzice mogą zadecydować o wysłaniu dziecka do klasy niżej, niż wynika to z sumy lat nauki.

  Uczniowie z Ukrainy mają prawo do wsparcia nauki

  Wsparcie nauki dla dzieci z Ukrainy Polska realizuje poprzez:

  • uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka polskiego
  • realizowanie nauki w formie oddziału przygotowawczego
  • Zatrudnienie osoby w charakterze pomocy nauczyciela, która zna język ukraiński
  • A także dodatkowe zajęcia wyrównawcze (przez okres 12 miesięcy).

  Dodatkowo na wniosek placówki dyplomatycznej, konsularnej lub stowarzyszenia kulturalno-oświatowego, za zgodą dyrektora i organu prowadzącego szkołę, możliwe są zajęcia języka i kultury kraju pochodzenia ucznia.

  Chcesz dowiedzieć się o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i finansowaniu dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy, odwiedź blog Karta Nauczyciela i przeczytaj artykuł Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole – zasady przyjmowania.

   

  ❗️ Poradnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uchodźców z Ukrainy https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

  ❗️ Informacje Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej i pomocy dla obywateli Ukrainy https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

  📌

  Po przeczytaniu „Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół”, zapraszamy również do lektury:

  Photo by Yohan Marion on Unsplash

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *