• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Relokacja pracowników z Ukrainy i ich rodzin do Polski

  Wolontariat pracowniczy – jak ułatwić pracownikom wsparcie uchodźców z Ukrainy, gdy jesteś pracodawcą prywatnym

  Spółka zarejestrowana w Polsce lub oddział zagranicznej spółki mogą zalegalizować pracę cudzoziemców z Ukrainy i relokować ich w Polsce.

  W poniższym artykule odpowiemy na pytania jak relokować pracowników oraz ich rodziny z Ukrainy.

  Relokacja pracowników z Ukrainy

  Relokować pracownika z Ukrainy mogą firmy zarejestrowane w Polsce lub posiadające tutaj swoje oddziały.

  Będą do podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

  Może to być, na przykład, amerykańska spółka z oddziałem w Polsce, która jest zarejestrowana w KRS.

  Pracodawca, który spełnia powyższe kryterium, może wystąpić o wydanie oświadczenia o powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Pracownikom ukraińskim przysługuje uproszczona procedura, dzięki której mogą pracować na podstawie powyższego oświadczenia przez 24 miesiące.

  Czas potrzebny na uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wynosi w przybliżeniu 7 dni roboczych.

  Relokacja rodzin pracowników

  Pracownicy mogą również zabrać do Polski swoje rodziny, pod warunkiem, że nie są to mężczyźni w wieku poborowym (od 18 do 60 lat).

  Relokacja rodzin pracowników dojdzie do skutku na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego
  • wizy krajowej (D) lub Schengen (C)
  • wizy z oznaczeniem C lub D
  • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen
  • na podstawie posiadanego zezwolenia na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu.

  Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia pobytu długoterminowego w Polsce?

  Aby zgłosić pobyt długoterminowy w Polsce, rodzina pracownika będzie musiała złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i wykazać cel pobytu.

  Dokumenty, które trzeba będzie w takiej sytuacji przedłożyć Wojewodzie to m.in.

  • umowa najmu lokalu mieszkalnego
  • potwierdzenie posiadania stabilnego dochodu na terenie RP
  • ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski
  • odpisy aktów urodzenia/małżeństwa oraz ich uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.

  Przeczytaj artykuł Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski, dowiesz się z niego m.in. jak przekroczyć polską granicę przez obywateli Ukrainy. Wpis znajdziesz na blogu poświęconym zatrudnianiu cudzoziemców – Global Mobility & HR.

  ❗️ Poradnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uchodźców z Ukrainy https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

  ❗️ Informacje Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej i pomocy dla obywateli Ukrainy https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

  📌

  Po przeczytaniu „Relokacja pracowników z Ukrainy i ich rodzin do Polski”, zapraszamy również do lektury:

  Photo by Yohan Marion on Unsplash

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *